Zasedanje javnih površin v prazničnem obdobju v Občini Trst

Spoštovani člani,


prejeli smo obvestilo Občine Trst o ukrepih za spodbujanje in promocijo komercialnega sektorja v prazničnem času.

Navajamo dejavnosti, ki bodo v prazničnem času dovoljene ter prilagamo prošnjo o uporabi javnih površin, ki jo je potrebno predložiti Občini Trst.

Občinski odbor je sklenil podeliti izredna dovoljenja za uporabo javnih površin lastnikom javnih obratov in izvajalcem komercialnih dejavnosti, ne glede na sicer veljavne občinske predpise, v obdobju od 6. decembra 2019 do 6. januarja 2020.

Trgovine in ostali obrati bodo lahko npr. koristili del javne površine pred svojim obratom, razširili območja, ki je predhodno že zasedeno na podlagi dovoljenja za uporabo javnih površin, postavili dodatne šanke ali strukture namenjenih strežbi, postavila božične okraske (npr. božičnih drevesc itd.) pred lasten obrat, organizirala ulične predstave na točno določenih območjih.

Izrecno se tudi umika prepoved namestitve točilnih pultov s pijačo zunaj prostorov.

Naj poudarimo, da lahko podjetja, ki že imajo dovoljenja za gostinsko ponudbo na prostem, uporabo javnih površin povečajo za največ 30 % prvotno že odobrenega obsega, s tem, da se ne ovira prehoda peščev in reševalnih vozil;

Obrati, ki jih zanima tovrstna ponudba, morajo občinskim uradom, pred dejanskih začetkom uporabe javnih površin, predložiti priloženi obrazec.


Naj omenimo, da bo stojnicam na dnevnih tržnicah prisotnih na trgih Tra i Rivi, Sv. Anton, Hortis, Garibaldi in Foraggi omogočen podaljšan obratovalni čas v skladu z urniki božičnih sejmov v mestnem jedru.

Za morebitne informacije pišite na info@sdgz.it.