ZAPADLOSTI V MESECU NOVEMBRU 2019

18.11.2019

Plačila

Nadomestni davčni plačnik (t.i. “sostituto d’imposta”)
Do tega datuma je potrebno poravnati odtegljaje vezane na:

  1. dohodke iz delovnega razmerja skupaj s plačilom dohodnine (IRPEF);
  2. dohodke iz delovnega razmerja in sorodnih dejavnosti;
  3. dohodke iz samozaposlitve;
  4. provizije;

Obračun DDV
Zapade rok za plačilo davka na dodano vrednost za mesec oktober 2019 in za tromesečje julij-avgust-september 2019

PRISPEVKI INPS
Plačilo prispevkov za socialno zavarovanje INPS za delodajalce za mesec oktober

PLAČILO DAVKOV
Podjetniki morajo do tega dne plačati morebitni obrok oz. saldo za davke, ki izhajajo iz davčne napovedi, (saldo za leto 2018 in avans za leto 2019)


25.11.2019
Sporočila
Zapade rok za predložitev mesečni seznam Intrastat.


02.12.2019 (redna zapadlost dne 30.11.2019)

Plačila

OBRAČUN DDV
predložitev podatkov za 3. tromesečje 2019

PRIJAVE
elektronska predložitev davčne napovedi in napovedi IRAP

PLAČILO DAVKOV
Davkoplačevalci morajo do tega dne plačati davke, ki izhajajo iz letne davčne napovedi, to so morebitni obrok oz. saldo za leto 2018 (fizične osebe) in avans za leto 2019 (družbeniki podjetij in subjekti povezani z ISA).