Zapadlosti v mesecu juliju 2020

Četrtek 16.7.

Rok za plačilo

 • davčnih odbitkov ob izvoru za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, nakazila operativnih podatkov, najsodobnejša na podlagi dela in asimilacije dela, popravki v juniju 2020
 • DDV za mesec junij.

Ponedeljek 20.7.

Rok za plačilo

 • kolek na elektronske račune za prvo in drugo četrtletje leta 2020 samo v primeru, da je skupni znesek višji od 250 EUR;
 • za subjekte z indeksom ISA:
  • davka, ki izhaja iz davčne napovedi za posameznike / družbe oseb
  • letne pristojbine za Trgovinsko Zbornico
  • nadomestni davek: za subjekte, za katere velja pavšalna stopnja / najnižja stopnja itd.

(Spominjamo, da je bil rok plačila predhodno predviden na dan 30.6., Uredba predsednika vlade z dne 27. 6. 2020 pa je rok premaknila na 20.7.)

Ponedeljek 27.7.

Rok za pošiljanje

 • mesečnih/trimesečnih seznamov nakupnih in prodajnih računov znotraj EU

Petek 31.7.

Rok za pošiljanje

 • sporočila s podatki operacij s subjekti, ki nimajo sedeža v državi: t.z. »esterometro«.