Zapadlosti v mesecu avgustu 2020

Sobota 1.8

  • stečejo roki za suspenzijo sodnih postopkov;

Četrtek 20.8

Zapade rok za plačilo:

  • davčnih odbitkov ob izvoru za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
  • DDV: likvidacija in vplačilo davka za mesec julij 2020 (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun) oz. za 2 trimesečje 2020 (zavezanci, ki vodijo trimesečni obračun);
  • prvega predplačila s poviškom, za dohodke, ki so jih v letu 2019 ustvarili subjekti ISA. Spominjamo, da obstaja možnost, da ti subjekti koristijo kasnejši termin za plačilo, ki zapadlo 30.6. s povečanjem zneska za 0,4%.
  • nadomestni davek za subjekte v pavšalnem / minimalnem režimu;

Torek 25.8

  • Rok za pošiljanje mesečnih seznamov nakupnih in prodajnih računov znotraj EU;

Ponedeljek 31.8

  • zaključi se obdobje premora sodnih postopkov.