Zapadlosti september 2019

Spoštovani člani SDGZ, objavljamo zapadlosti v mesecu septembru 2019.

16.9.2019

Nadomestni davčni plačnik (t.i. “sostituto d’imposta”)
Do tega datuma je potrebno poravnati odtegljaje vezane na:

 1. dohodke:
  • delovnega razmerja in sorodnih dejavnosti, vključno z dodatnim davkom IRPEF;
  • samostojnega dela;
  • od provizij;
 2. plačila solastnikov zgradb za naročila del;
 3. najemnine za kratkotrajne pogodbe o najemu stanovanja.

DDV

Zapade rok za plačilo davka na dodano vrednost za mesec avgust 2019.

 
25.9.2019

Rok za predložitev mesečnega seznama Intrastat.


30.9.2019

 • ESTEROMETRO (PREGLED ZA TUJINO) – Do tega datuma je potrebno poslati na Davčni urad sporočilo za mesec avgust s podatki o računih, ki so bili prejeti ali dostavljeni subjektom v EU in izven nje.

Do tega datuma je potrebno plačati davke in prispevke za:

 • DOHODKE 2019 – FIZIČNE OSEBE/DRUŽBE OSEB/ZAVEZANCI IRES (podvrženi ISA) – rok za plačila, ki izhajajo iz davčne napovedi, napovedi davkov IRAP in DDV (t.i. “Decreto crescita”, D.L 34/2019);
 • LETNO PLAČILO ZA VPIS V TRGOVINSKO ZBORNICO (podvrženi ISA);
 • NADOMESTNE DAVKE (podvrženi ISA) za vse, ki so podvrženi pavšalnemu režimu (t.i. “regime forfettario”), stalnemu davku na najemnine (it. “cedolare secca”), IVIE, IVAFE;
 • PRISPEVKE IVS – ZA OBRTNIKE IN TRGOVCE (podvrženi ISA) – plačilo salda za leto 2018 in 1. akontacije za leto 2019 na presežek predvidenega minimalnega dohodka;
 • LOČENO UPRAVLJANJE PRISPEVKOV INPS – ZA SAMOSTOJNE POKLICE (podvrženi ISA) – plačilo salda 2018 in 1. akontacije 2019
 • PRILAGAJANJE ISA – plačilo DDV glede na višje prihodke/honorarje, ki so bili prijavljeni za izboljšanje “spričevala” o davčni verodostojnosti;
 • OBRAZEC MOD. IRAP 2019 (podvrženi  ISA) – plačilo salda 2018 in 1. akontacije 2019.