Vstop v Italijo: posodobitev seznama držav

fonte | vir: Ministero degli Affari Esteri
fonte | vir: Ministero degli Affari Esteri

Minister za Zdravje je podpisal novo odločbo, ki velja do 15. oktobra za vstop na italijansko ozemlje za osebe, ki prihajajo iz tujine.

Odločba potrjuje pravila (https://www.sdgz.it/povratek-v-italijo-iz-tujine-novosti-od-1-oktobra-2020/) za osebe, ki prihajo iz določenih držav in spreminja ta seznam. Za osebe, ki prihajo iz teh območih je predvideno obvezno:

  1. testiranje z brisom na Covid-19 (ali v 72 urah pred vstopom v državo, ali testiranje ob vstopu in obvezna fiduciarna izolacija do prejema negativnega izida)
  2. sporočilo teritorialno pristojni zdravstveni ustanovi
  3. obveščanje odgovornih institucij v primeru pojava simptomov Covid-19

Primer izjave je dostopen na: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

IZJEME

Obveznosti iz točk 1 in 2 so izvzeti (kot predvideno v členu 6, odst.6, črki a) in b) ter odst. 7 uredbe DPCM z dne 7. avgusta in njenih kasnejših sprememb: posadke prevoznih sredstev in osebje ter tranziti (max 36 ur) oz. kratkotrajno bivanje v Italiji za namene dela, zdravja, nujnosti (max 120 ur), čezmejnim delavcem, osebju podjetij s pravnim sedežem v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja (max 120 ur), študentom, ki obiskujejo univerzo v državi, kjer nimajo stalnega ali začasnega prebivališča.

SEZNAM DRŽAV

Nov seznam vključuje sledeče države:

  • Belgija
  • Francija
  • Nizozemska
  • Velika Britanija
  • Češka
  • Španija.

Iz seznama so bile trenutno izločene: Hrvaška, Malta in Grčija.

Podrobnosti si lahko preberete v odločbi.

Dodatna navodila in obrazce je objavila tudi Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina in si jih lahko pregledate v prilogah.

PRILOGE