V Italiji bo obvezno registrirati vozila s tujo registrsko označbo

Med novostmi, ki jih prinaša t.z. odlok o varnosti, je tudi obveznost za vse osebe, ki imajo prebivališče v Italiji, da v roku 60 dni registrirajo svoje vozilo in mu namestijo italijansko registrsko tablico.

Te obveznosti so oproščena vozila, za katere je sklenjena najemna ali lizinška pogodba s podjetjem iz druge države EU ali Evropskega gospodarskega prostora, ki nima stalne poslovne enote (npr. podružnice) v Italiji, pod pogojem, da je na vozilu prisoten dokument, oz. pogodba, ki s preverjenim datumom potrjuje trajanje najema oz. lizinga. Isti režim velja tudi za npr. službena vozila, ki jih uporabljajo npr. zaposlene osebe tujih firm (s katero koli pogodbo), ki delujejo v Italiji, nimajo pa tam registrirane poslovne enote.

Vožnja z vozilom s tujo registracijo v obdobju po 60. dnevu od pridobitve oz. registracije prebivališča v Italiji, prinaša kazen v višini 712€ ter takojšnjo izločitev vozila iz prometa. Voznik mora poleg tega poskrbeti v roku 180 dni, da avto registrira v Italiji, oz. da poskrbi, da se avto vrne v tujino (s prošnjo za izdajo začasnih registrskih tablic za namene izvoza), sicer bo zaplenjen.

V primeru, da je vozilo v najemu, na njemu pa nima potrebne oz. zahtevane dokumentacije, je predvidena kazen v višini od 250€ do 1000€ ter prisilna ustavitev vozila. Voznik mora dokumentacijo predložiti pristojnim organom v roku 30 dni. Če tega ne stori, je predvidena dodatna kazen v višini od 712€ do 2.848€.

Tuja vozila, za katere je bila vložena carinska dokumentacija za uvoz v Italijo, pa lahko ohranijo tujo tablico za največ eno leto. Po tem obdobju je predvidena kazen v višini 712€ in takojšnja izločitev vozila iz prometa. Če v roku 180 se dokumentacije ne uredi (ali vozilo izvozi), je predvidena zaplemba vozila.

Popis vozil, ki bodo zasežena ali izločena iz prometa bo v domeni Prefektur, ki bodo na lastnih institucionalnih spletnih straneh objavljala sezname zaseženih vozil, s specifikacijo tipa, modela, registrske označbe ali številko šasije.