Ukrepi bank in Confidi

Spoštovani člani,

pošiljamo vam informacije v zvezi z ukrepi, ki jih predvideva podaljšanje Kreditnega sporazuma 2019.

Zadružna Kraška Banka Trst Gorica nam obenem sporoča, da bo v prihodnih dneh ukrep dodatno okrepljen in o tem vas bomo takoj obvestili.

Obenem vam pošiljamo tudi sporočilo o ukrepih Confidija Trst-Gorica in Confidi Imprese FVG.

KREDITNI SPORAZUM 2019 ABI (Združenja italijanskih bank)

KAKO PREDSTAVIMO VLOGO

Za vsa podjetja na italijanskem ozemlju, ki jih je prizadela epidemiološka kriza COVID-19, se izvaja dodatek, ki je namenjen podaljšanju veljavnosti Kreditnega sporazuma 2019, ki zagotavlja bankam in finančnim posrednikom, podpisnikom samega sporazuma, možnost da za vsa posojila v obstoju na dan 31.01.2020

  • prekinejo do enega leta plačila glavnice obrokov srednjeročnih posojil in glavnice obrokov leasingov nepremičnin in premičnin;
  • podaljšajo roke finansiranj (t.i. ukrep  „Imprese in Ripresa 2.0“).

Banke imajo možnost, da nudijo ugodnejše ukrepe za podjetja, od onih, ki so predvideni v samem sporazumu. Smiselno bi bilo tudi, da bi se poenostavilo administrativne postopke, da bi lahko v čim krajšem času zadostili potrebam podjetij.

PRILOŽENO NAJDETE SEZNAM BANK PODPISNIC SPORAZUMA IN OBRAZEC ZA VLOGO

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naše svetovalce: e-pošta info@servis.it ali info@sdgz.it

CONFIDI: POMOČ PODJETJEM ZA SOOČANJE S KRIZO CORONAVIRUS

CONFIDIMPRESE FVG

Da bi v najkrajšem času zagotovila konkretne odgovore za podjetja v Furlaniji Julijski krajini, ki so jih prizadeli ukrepi za širitve virusa, je Confidimprese FVG v sodelovanju z bančnim sistemom izvedel vrsto pobud za podporo lokalnemu podjetništvu.
Pobude so že prisotne v portfelju Confidimprese in so zato takoj uporabne, saj so krite s Posebnimi skladi, ki zagotavljajo višanje garancijskih stopenj do 80% financiranega zneska in pomembne popuste na komisijah.

Prve aktivne pobude so:

  • Prekinitev plačila obrokov z moratoriji ABI in ne ABI
  • 12 mesečni affidamenti na T / R do 100.000 EUR
  • 12-mesečna bullet finansiranja z enim obrokom po 12 mesecih do 150.000 EUR
  • Financiranje do 60 mesecev s preamortizacijo do 12 mesecev za zneske do 300.000 EUR

Pisarne so na voljo za kakršna koli pojasnila / potrebe (info@confidimpresefvg.it, tel. 0432511820).

CONFIDI TRST IN GORICA

Z namenon, da bi nudili takojšnje rešitve podjetjem, ki so jih prizadele izjemne razmere zaradi COVIDa-19, sta tudi Confidi Trst in Confidi Gorica sprejela možnost odobritve ustreznih garancij s stopnjo kritja 60% – 70% za pomoč pri posojilih, ki so jih podjetja najela pri konvencioniranih bančnih inštitucijah, po čim bolj ugodnih pogojih glede na izjemnost situacije.

Zneski lahko dosežejo največ 100 tisoč evrov, povrniti jih je treba v največ 36 mesecih, predvidena pa je 6-mesečna preamortizacija in znižane komisije za pridobitev garancij.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na pisarne Confidi neposredno preko e-pošte na info@confiditrieste.it in info@confidigorizia.it.

Obrazci so na voljo na spletnih straneh vsakega posameznega Confidija.

Dodatne informacije o Koronavirusu na naši posebni strani www.sdgz.it/koronavirus-covid-19/