Novi prispevki FJK za pomoč dejavnostim, ki so jih prizadele omejitve vezane na COVID-19

Dežela FJK je odobrila nov razpis za pomoč gospodarskim dejavnostim, ki so jih prizadeli novi ukrepi za omejevanje virusa. Te dejavnosti so navedene v priloženem seznamu. Te pomoči se dodajajo tistim predvidenih z državno zakonodajo. Višina prispevka, način predstavitve vlog, termin Prispevek gre od najmanj 650€ do največ 4.800€, in sicer na osnovi kode ATECO, ki jo podjetje ima kot glavno oz. pretežno dejavnost. Prošnje je potrebno vložiti preko sistema… Read more »

Dostop do uradov Davčne uprave v FJK

Kot verjetno že veste, je dostop do uradov davčne uprave, odkar je v teku epidemija koronavirusa, zelo omejen. Vzpostavljen je bil sistem obvezne predhodne najave preko spletne strani: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/prenotazionionline.htm?wizard_step=0, kjer se najprej izbere deželo in šele nato posamezen urad in storitev, ki jo želimo opraviti. Vsem strankam in članom zato svetujemo, da se poslužujejo spletnih storitev Davčne uprave, oz. da predhodno preverijo na spletni strani AdE storitve, za katere lahko… Read more »

Odredba 20/PC Dežele FJK

Predsednik avtonomne dežele Furlanije Julijske-krajine je podpisal novo odredbo št. 20/PC, ki velja od danes 1. julija do 31. julija. DOLOČILA Potrjujejo se sledeča določila: obvezna je uporaba zaščitnih sredstev za dihala v zaprtih prostorih dostopnih za javnost in v vseh primerih, ko ni možno ohranjati medsebojno razdaljo vsaj enega metra (tudi na odprtem) med osebami, ki se sobivajo. Ob premikanju s prevoznimi sredstvi je potrebno uporabljati zaščitno masko, če… Read more »

Odredba 16/PC Dežele FJK

Predsednik avtonomne dežele Furlanije Julijske-krajine je podpisal novo odredbo št. 16/PC, ki velja od danes 4. junija do 30. junija. Glavne novosti so sledeče: obvezna je uporaba zaščitnih sredstev za dihala v zaprtih prostorih dostopnih za javnost in v vseh primerih, ko ni možno ohranjati medsebojno razdaljo vsaj enega metra med osebami, ki se sobivajo. Potrebno je vsekakor imeti s sabo zaščitna sredstva, ko smo izven lastnega doma; Poleg tistih,… Read more »