Navodila ASUGI za podjetja verige preskrbe s hrano in za dostavo živilskih izdelkov na dom

Zdravstveno-univerzitetno podjetje za Tržaško in Goriško (ASUGI)  je poslalo okrožnico, ki vsebuje nekaj praktičnih navodil v zvezi z dostavo obrokov in prehrambenih izdelkov na dom ter s proizvodnjo hrane. DOSTAVA HRANE NA DOM Kar zadeva dostavo hrane na dom, mora biti v načrtu podjetja za samokontrolo HACCP predviden poseben postopek, ki navaja specifična tveganja, povezana s prevozom. Ta dokument mora biti prisoten tudi v prevoznih sredstvih, ki se uporabljajo za… Read more »

DPCM 22 marec -nekatera pojasnila in praktični napotki

DEJAVNOSTI VEZANE NA OSNOVNE IN STRATEŠKE VERIGE  Uredba predsednika vlade z dne 22. marca 2020 o prekinitvi dejavnosti zaradi omejevanja širjenja COVID19 predvideva, da lahko dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo 1, v vsakem primeru delujejo če so funkcionalne za zagotavljanje neprekinjenosti dobavnih verig dejavnosti iz Priloge 1 k uredbi predsednika vlade z dne 22. marca 2020; če so funkcionalne za zagotavljanje neprekinjenosti javnih storitev in osnovnih storitev iz točke e)… Read more »

Prodaja na daljavo in dostava na dom: komercialna priložnost

Kako organizirati dostavo na dom in kateri varnostni ukrepi so potrebni V dopolnitev okrožnici o deželni uredbi, ki zaostruje in še dodatno omejuje gibanje ljudi iz FJK izven doma, želimo podati sledeče informacije tako podjetjem, kot potrošnikom. Po pogovoru s pristojnimi organi (prefektura in kvestura) in z drugimi stanovskimi združenji je bilo potrjeno, da je dostava hrane s strani gostincev in trgovin z živili (vključno s pekarnami, mesnicami in ribarnicami)… Read more »