SUPERBONUS 110%: Mreža podjetij in strokovnjakov SDGZ

Oblikovanje mreže podjetij in strokovnjakov za omogočanje koriščenja olajšave

Uredba za ponovni zagon (Decreto Rilancio) je v nujnih ukrepih vezanih na zdravje, podporo delu in gospodarstvu ter socialnimi politikami povezanimi z epidemiološkim izrednim stanjem posledico COVID-19, povišal na 110% stopnjo odbitka za stroške, ki nastanejo od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021 ob posebnih posegih na področju energetske učinkovitosti, posegov za zmanjšanje potresnega tveganja, vgradnje fotovoltaičnih sistemov, pa tudi infrastrukture za polnjenje električnih vozil v objektih (tako imenovani “Superbonus “).

Nove določbe, ki omogočajo odbitek v višini 110 odstotkov stroškov, se prištevajo k ostalim, ki urejajo odbitke od 50 do 85 odstotkov stroškov za naslednje posege:

 • obnovo objektov, vključno s posegi za zmanjšanje potresnega tveganja (t.i. Sismabonus);
 • energetska prenova objektov (t.i. Ecobonus)

Druga pomembna novost, ki jo je uvedla uredba o ponovnem zagonu, je posplošena možnost, da se namesto neposredne uporabe odbitka odloči za popust od dobaviteljev blaga ali storitev (tako imenovani popust na računu) ali, kot alternativo, za prenos kredita, ki ustreza upravičenemu odbitku. 

Ta možnost zadeva posege, ki se tičejo:

 • obnove stavb;
 • sanacije ali obnove fasade obstoječih stavb (t.i. Bonus facciate);
 • namestitve polnilnih postaj za električna vozila.

Ker gre za posebno ugoden predpis, poleg obvezne dokumentacije predvidene za določene odbitke oz. prenosa kredita, zahteva zakonodajalec od davčnega zavezanca, da predstavi:

 • potrdilo o skladnosti, ki ga pripravi strokovnjak (računovodja, davčni svetovalec, svetovalec za delo). Ta mora potrditi obstoj pogojev, ki dajejo pravico do davčne olajšave;
 • overitev s strani tehnika. Slednji mora potrditi, da posegi izboljšujejo energetsko učinkovitost ali zmanjšujejo potresno tveganje.

Mreža podjetij in strokovnjakov SDGZ – Slovenskega Deželnega Gospodarskega Združenja in ZKB – Zadružne Kraške banke Trst-Gorica

Kot je razvidno iz opisa posega, morajo tisti, ki želijo izvesti načrtovane posege in izkoristiti tozadevne olajšave, imeti na voljo mrežo storitev in profesionalcev, ki zagotavlja vse predvidene storitve in sicer:

 • podjetje ali podjetja, ki izvedejo poseg, oz. posege;
 • posrednika, pooblaščenega za elektronsko pošiljanje napovedi (računovodja, davčni svetovalec ali svetovalec za delo), ki izda potrdilo o skladnosti glede podatkov v dokumentaciji, ki potrjuje obstoj pogojev, za pravico do odbitka davka;
 • usposobljenega tehnika, ki potrdi skladnost s tehničnimi zahtevami, potrebnimi za davčne olajšave, in ustreznost stroškov, nastalih v zvezi s subvencioniranimi posegi, skladno s tozadevnimi ministrskimi odloki. 
 • kreditno institucijo (ali finančnega posrednika), na katero se prenese davčni kredit.

REŠITEV NA KLJUČ ZA VAŠE STRANKE

Da bi nudili odgovor na potrebe ozemlja in pripravili konkretno rešitev »na ključ«, namerava SDGZ – kot medresorsko podjetniško združenje – vključiti davčne svetovalce svojega storitvenega podjetja Servis doo, pa tudi in predvsem podjetja iz obrtne sekcije ter tehnike sekcije samostojnih poklicev.

Zakonski poseg, ki uvaja ta nova orodja, katera so na voljo posameznikom, predstavlja zelo pomemben zagon za gospodarstvo celotne države, zato moramo biti pripravljeni in prožni pri dajanju konkretnih odgovorov na zahteve tržišča.

Pobuda predstavlja tudi konkreten način za »oblikovanje sistema« z združevanjem številnih malih in srednje velikih podjetij, kar nam omogoča, da smo bolj prilagodljivi, predvsem pa konkurenčni veliko večjim strukturiranim sistemom, ki se že premikajo samostojno.

Del sistema je tudi ZKB – Zadružna kraška banka Trst Gorica, ki bo lahko financirala posege in predvsem predstavljala subjekt, na katerega se bo davčni kredit lahko prenesel.

Da lahko oblikujemo sezname, iz katerih bodo zainteresirani lahko izbrali, komu bodo zaupali dela in storitve, pozivamo zainteresirana podjetja in strokovnjake, da nas čim prej kontaktirajo in izpolnijo

SPLETNO PRIJAVNICO

PRILOGE