Subvencije za mreže podjetij (MSP)

Subvencijo lahko koristijo mala in srednjevelika podjetja (MSP), ki nameravajo sodelovati v projektu mreženja. Prošnje lahko predstavijo tudi že obstoječe mreža podjetij, ki so že pravni subjekt in ki izvajajo projekt agregacije v mrežo.

Višina prispevka znaša največ 50% upravičenih stroškov, znesek prispevka pa je lahko največ 150.000 eur. 

Upravičeni stroški so npr.:

  • storitve svetovanja in izobraževanja,
  • notarski honorar za ustanovitev mreže podjetij
  • nakup in realizacija informativnega in promocijskega materiala
  • specialistična svetovanja
  • nakup strojev, opreme, hardware, software
  • idr.

Začetni datum za predstavitev prošenj je 2. januar 2020 ob 9.15
Končni datum za predstavitev prošenj je 2. marec 2020 ob 16.30

Za informacije lahko pokličete št.: +39 040 6724860.