Člen 35 “Uredbe o rasti”, zakonodajna uredba št. 34/2019, je določilo, da morajo subjekti, ki so prejeli subvencije, ugodnosti, prispevke ali pomoči s strani javnih uprav, v denarju ali v naravi, morajo te podatke objaviti.

Obvezne informacije, ki jih je potrebno objaviti, po možnosti v shematski obliki in morajo biti razumljive javnosti.

Zlasti je potrebno navesti:

  • naziv in davčno številko prejemnika;
  • naziv subjekta, ki je subvencijo dodelilo;
  • vnovčena vsota za vsako posamezno pravno razmerje;
  • datum vnovčenja;
  • sklic;

Mejna vrednost

Objava ni obvezna, če je skupni znesek koristi, ki jih je prejel upravičenec v obravnavanem obdobju manjši od 10.000 evrov. Po mnenju ministrstva za delo je potrebno to omejitev razumeti v kumulativnem smislu (vse prejete gospodarske koristi) in se ne nanaša na posamezna izplačila.

Načini objave

Prejemnik sredstev mora v ta namen navesti obstoj prejetih pomoči, za katero velja obveznost objave:

  • v pojasnilih k raćunovodskim izkazom;
  • na lastni spletni strani / portalu stanovske organizacije kateri pripada.

Storitev objave je za člane SDGZ popolnoma brezplačna

Včlanjena podjetja, ki nimajo spletne strani, se lahko obrnejo na naše Združenje za objavo podatkov, ki se nanašajo na javne prispevke, na spletni strani Združenja.

PODJETJEDAVČNA ŠTEVILKASUBJEKT, KI JE IZPLAČAL PRISPEVEKDATUM UNOVČITVEPRAVNA PODLAGANAMEN PRISPEVKAUNOVČENI ZNESEK
Lollipop di Helga Past  PSTHLG75H52E298ECCIA TS-GO10/01/2019  LR. 11/2011 art. 2 commi 85 e 86  Contributi a sostegno dell’imprenditoria femminile  €11.419,04
A.G.M. di Campion Florinda & C. SAS01262200320COMUNE DI TRIESTE10/09/2019DGR 1047 DD 1/6/2011 – LETT.C) C.1 ART. 5 Bando attività 4.1a del POR FESR 2007-2013 – Piani di sviluppo urbano sostenibile PISUSSostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sotenibile (PISUS) – Ristrutturazione locali€22.684,72