Subvencije dežele FJK za podjetja: sprememba seznama upravičenih dejavnosti

Dežela FJK je odobrila razširitev seznama kod dejavnosti, ki so upravičene do nepovratnih prispevkov za kritje škode (upad prometa), ki jih je povzročila epidemija Covid-19.

Glede na prejšnjo izvedbo, so bile dodane nekatere dejavnosti, pod pogojem, da so slednje tudi prisotne v rednem izpisu iz registra podjetij in da imajo upravičenci sedež v deželi FJK, iz seznama pa so bile tudi črtane nekatere kategorije.

Vsak upravičenec lahko predstavi le eno vlogo, subvencija pa gre od 500€ do 4.000€, odvisno od gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja podjetje.

KDAJ?

Nov rok za predstavitev prošenj se odpira 7. julija ob 8.00 in zapira 15. julija ob 20.00. Kot je bilo predvideno že prej, bo vloge možno predstaviti izključno preko deželne spletne platforme.

Podrobne informacije o razpisu in povezava na spletno platformo za predstavitev vlog je dostopna na sledeči povezavi: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA4/

VLOGO LAHKO V VAŠEM IMENU PREDSTAVI TUDI NAŠA STRUKTURA

Spoštovane člane in stranke obveščamo, da lahko zanje vložimo prošnjo. Za predstavitev vloge nas mora podjetje nemudoma obvestiti preko maila na info@servis.it.

V primeru, da ne razpolagate z elektronskim podpisom, bo potrebno predložiti še pooblastilo in kopijo osebnega dokumenta.

Za predstavitev prošnje, bodo morala podjetja predhodno poravnati vse obveznosti do SDGZ-ja in Servisa.

Honorar za pripravo vloge znaša € 50,00 + DDV + strošek za kolek 16,00 eur. V primeru odobritve in dejanskega izplačila, bo honorar dodatnih 5% vnovčenega zneska + DDV. Primer: podjetje prejme € 1.400, 5% je € 70,00. Skupna cena bo torej € 120,00 + DDV.

Upravičenci

Settori di attività beneficiariContributo a fondo perduto
Installazione di impianti elettrici e idraulici e altri lavori di costruzione e installazione700,00 euro
Completamento e finitura di edifici700,00 euro
Commercio di autoveicoli e accessori1.400,00 euro
Attività varie di riparazione e manutenzione700,00 euro
Commercio all’ingrosso di generi non alimentari1.400,00 euro
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici700,00 euro
Spedizioni500,00 euro
Ostelli, colonie e alloggi per studenti e lavoratori1.400,00 euro
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport500,00 euro
Agenzie pubblicitarie e di comunicazione700,00 euro
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento1.400,00 euro
Organizzazione di convegni e fiere1.400,00 euro
Discoteche e sale da ballo4.000,00 euro
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali4.000,00 euro
Riparazioni di beni per uso personale e per la casa700,00 euro
Organizzazione di feste e cerimonie1.400,00 euro

POZOR!

UPRAVIČENA DO PRISPEVKA SO PODJETJA, KI IZVAJAJO IZKLJUČNO DEJAVNOSTI, KI SO NAVEDENE V ZGORNJI RAZPREDELNICI IN KI IMAJO V IZPISU IZ REGISTRA PODJETIJ VPISANO ENO IZMED KOD DEJAVNOSTI, KI SO PRISOTNE V PRILOŽENI PRILOGI DGR 995/2020.

PRILOGE