Subvencije CATA FJK za obrtna podjetja 2020

Spoštovani člani,

kot smo že poročali (sdgz.it/nepovratna-sredstva-cata-fvg-za-obrtna-podjetja-v-dezeli-fjk/), so še odprti termini za predstavitev vlog za pridobitev nepovratnih prispevkov za obrtna podjetja za sledeče posege:

  • Novo nastala podjetja (člen 42bis);

  • Umetniška, tradicionalna obrt in izdelava oblačil po meri (člen 54);

  • Prilagoditev objektov in naprav (člen 55);
  • Tehnološka modernizacija (člen 55bis)

  • Spodbude za svetovalne storitve, povezane z inovacijami, kakovostjo in certificiranjem proizvodov (člen 56 1.odstavek, črka a));

  • Spodbude za udeležbo na razstavah in sejmih doma in v tujini (člen 56 1.odstavek, črka c));

  • Prispevki za mikro obrtna podjetja (člen 60 bis).

Subvencionirani posegi – katerega izbrati

Koristni napotki glede odprtih kanalov za prispevke, so dostopni preko sledeče priložene predstavitve:

Prispevki so podvrženi pravilu “de minimis” in so združljivi tudi z garancijami, ki jih zagotavlja konzorcij Confidimprese FVG.

Predstavitev vlog preko naše tehnične službe

Za predstavitev vlog in za dodatne informacije se lahko obrnete na našo tehnično službo tel. 040 67248 60.