Storitve za podjetja v Italiji Servis doo

Servis doo je storitveno podjetje, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Podjetjem, ki delujejo v Italiji nudimo strokovne in kvalitetne storitve za opravljanje vseh obveznosti, ki jih določa italijanska davčna zakonodaja.

Contabilità

Računovodstvo

Naše osebje sledi vsem postopkom, ki so vezani za ustanovitev, spremembo in zaprtje podjetja.

Vodenje knjigovodstva za podjetja in samostojne svetovalce vključuje: vodenje knjigovodstva, letni poslovni račun in prijavo dohodkov; področne analize; vpis v pristojne in javne registre ter evidence; vodenje certificirane elektronske pošte PEC in druge elektronske davčne storitve.

Rapporti di lavoro

Delovnopravna zakonodaja

Naši izvedenci so vam na voljo za svetovanje o različnih možnostih zaposlovanja osebja, pregledu delovnih pogodb in drugih možnih oblik poslovnega sodelovanja.

Naši svetovalci vam nudijo, poleg tega, tudi običajne storitve obračuna plač in tudi najboljše rešitve vaših težav vezanih na upravljanje človeških virov.

Sicurezza sul lavoro

Varstvo pri delu

Varstvo pri delu
Naše osebje sledi in obvešča podjetja o predpisih vezanih na varstvo pri delu, pripravlja obvezno dokumentacijo, ki jo predvideva veljavna zakonodaja, tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci. Podjetjem nudimo podporo tudi v primeru inšpekcij s strani zdravstvene ustanove na gradbiščih, v gostinskem lokalu in v ostalih podjetjih.

Stranke pravočasno obveščamo o obveznih tečajih, ki jih določa zakonodaja. Tečaje prireja Slovensko deželno gospodarsko združenje.

Informatizzazione delle imprese

Informatizacija podjetja

Strankam nudimo svetovanja za boljšo informatizacijo podjetja preko naših strank in dobaviteljev, ki se ukvarjajo z informatiko in telefonijo.

V ta namen ponujamo računovodske programe Zucchetti, vključno s servisiranjem.

Pomoč ne-italijanskim podjetjem

Namensko okence nudi davčno in specifično svetovanje podjetjem iz Slovenije in drugih držav, ki občasno opravljajo posle v Italiji oziroma odprejo podjetje ali sedež v Italiji.

Ob vseh rednih storitvah, ki so predvidene za poslovanje v Italiji, formalnosti vezne na vpis v Trgovinsko zbornico, vodenje računovodstva, varnost pri delu ipd.; v prvi osebi sledimo tudi postopkom napotitve delavcev v Italijo, pridobitvi dovoljenj za delo tujih državljanov in obvezne dokumentaciji za varnost na gradbišču.

Prvo informativno srečanje je brezplačno!