Že več kot pol stoletja si prizadeva za razvoj krajevnega gospodarstva in za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih.

Pričakujemo vas v naših pisarnah, kjer vam naši strokovnjaki lahko pomagajo pri reševanju administrativnih in birokratskih zadev s katerimi se podjetja soočajo pri poslovanju.

Sindikalne storitve

Spremljamo člane pri vseh odnosih z raznimi občinskimi, deželnimi in državnimi ustanovami in javno upravo. Predstavniki Združenja in posameznih sekcij so prisotni v številnih komisijah in drugih posvetovalnih in upravnih organih.

Zastopamo interese svojih članov in si prizadevamo za zaščito, krepitev in razvoj različnih dejavnosti in poklicev.

Promozione

Promocija

V prvi osebi prirejamo, spodbujamo in sodelujemo pri skupnih promocijskih pobudah, reklami in marketingu včlanjenih podjetij, z ozirom na območje in stroko.
Nekaj primerov:

Formazione

Izobraževanje

V sodelovanju s svetovalci in specializiranimi ustanovami prirejamo in objavljamo:

 • izobraževalne tečaje za posamezno stroko
 • obvezne tečaje za varnosti pri delu, požarno varnost, prvo pomoč, HACCP…
 • seminarje in delavnice
  specifične informativne biltene tudi preko publikacij
 • srečanja članov na posamezno tematiko

Prirejamo tudi obiske v podjetjih, študijske obiske na temo gastronomije, obrtništva, specializiranih sejmov, idr.

Konvencije

Nenehno si prizadevamo ponuditi našim članom vrsto konvencij.
Sklenili smo vrsto posebnih sporazumov s podjetji, ki zagotavljajo članom SDGZ posebne pogoje pri storitvah, med katerimi:

 • ugodnejše tarife za obiskovanje obveznih tečajev (prva pomoč, varnost pri delu, požarna varnost, HACCP);
 • priprava varnostnih načrtov po znižanih cenah in svetovanje glede okoljske problematike;
 • sporazum s SIAE za ugodnejšo tarifo za glasbo v gostinskih in drugih obratih odprtih javnosti;
 • konvencije z ZKB, MPS-Antonveneta, Kmečka Banka-Civibank za ugodnejše pogoje pri storitvah;
 • sporazumi z UNIPOL-SAI pri agencijah članicah SDGZ-URES: Peter Magaina, Carlo Devetak, Stojan-Maurizio Pahor;
 • konvencija s SALUS za specialistične zdravniške preglede, laboratorijske analize in medicino delo;
 • popust pri nakupu ali prilagoditvi elekronskih davčnih blagajn pri podjetju Sushmel

PREVERI VSE KONVENCIJE NA sdgz.it/konvencije/