Organizacijska shema

Podjetja Servis doo S.r.l.

Vodstvo

Nicola Tenze
Predsednik upravnega odbora
Roberto Devetak
Član upravnega odbora
Peter Sterni
Predsednik upravnega odbora
David Štrajn
Član upravnega odbora
Laura Valentino
Član upravnega odbora

Direkcija

Ivan Perčič
Direktor

Odgovorne osebe za posamezne resorje

David Štrajn
Računovodstvo
Hugo Farneti
Urad za plače
Laura Valentino
Tajništvo

Odgovorne osebe za podružnice

Jordan Kalc
Zgonik
Aljoša Milič
Dolina
Roberto Cedron
Čedad

Storitve Servis Plus

Boštjan Starc
Odvetnik
Ugo Tomsic
Davčni svetovalec in revizor
Petra Kukanja
Odvetnica
Alessandro Badin
Davčni svetovalec in revizor
Stevo Kosmač
Davčni svetovalec in revizor
Dionisio Gherbassi
Svetovalec za delo