Organizacijska shema

Servis Koper d.o.o.

Direkcija

Denis Salvi
Direktor

Odgovorne osebe za posamezne resorje

Ugo Tomsic
Knjigovodstvo
Iana Babič
Plače
Marga Milavec
Tajništvo
Suzana Olenik
Knjigovodstvo