PROJEKT PRIMIS – Brezplačna publikacija obrtih dejavnosti

Spoštovani,

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) sodeluje v čezmejnem projektu PRIMIS  strateškega Projekta “PRIMIS Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo Manjšin” financiran v v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Prednostne osi 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov (prednostna naložba 6c-Manjšine in večkulturnost).

Namen projekta je krepitev jezikovne, kulturne in naravne dediščine jezikovnih skupnosti na programskem območju, s ciljem pritegnitve trajnostnega turizma, vezanega na tipičnost teritorija.

Partnerstvo projekta je široko zastavljeno in obsega Deželi Veneto ter Furlanijo – Julijsko krajino v Italiji in Slovenijo. Projekt vodi Italijanska Unija s sedežem v Kopru  Območje, kjer se bo izvajal projekt, je že po svoji naravi večkulturno in večjezično, saj zajema dve narodni manjšini – slovensko in italijansko, ter ostale jezikovne skupnosti (cimbrsko, ladinsko in furlansko).

Projekt PRIMIS si prizadeva spodbuditi nov način dojemanja večkulturne in večjezične identitete programskega območja tako v očeh turistov, kot prebivalstva. Cilj projekta je prenesti na področje turizma in promocije čezmejnega okolja posebnosti avtohtonih skupnosti, zlasti jezika in kulture, tako v stvarni kot nestvarni obliki. V okviru projekta je predvidena uporaba inovativnih orodij, ki bodo spodbujala interakcijo med obiskovalci in lokacijami, zajetimi v projekt.

Publikacije. V okviru te aktivnosti bomo sodelovali pri oblikovanju vsebin in pri grafičnem prelomu publikacij. SDGZ bo prispeval vsebine vezane na obrtništvo, kmetijstvo in enogastronomijo.

V kolikor vas zanima sodelovati pri brezplačni promocijski publikaciji vaše obrtne dejavnosti vas vljudno prosimo, da nam pošljete kratek opis vašega podjetja in vaš naslov (od 6 do 10 vrstic v slovenščini in italijanščini) do vključno  07.02.2020.

Brošuro bomo objavili na spletni strani projekta, na naši spletni strani in na družabnih omrežjih.

Info: tel. 040 67248, email info@sdgz.it