XBORDER – WORK: premostitev administrativnih ovir v prid čezmejnim delavcem

SDGZ sodeluje kot pridružena institucija v projektu ”XBORDER – WORK: tacking administrative issues that hinder free movement of workers”, ki ima namena odpraviti določene administrativne ovire, ki obstajajo na slovensko-italijankem obmejnem obmbočju.

Projekt vodi Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina (Centralna direkcija za delo) in v njem sodeluje tudi in Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Cilje projekta je razvoj in testiranje komunikacijskega protokola za žezmejno delitev podatkov o prihodkih delavcev, ki delajo v eni državi in imajo stalno prebivališče v drugi.

Projekt se je začel avgusta 2018 in bo predvidoma trajal 13 mesecev. V sklopu projekta partnerji izvajajo analizo italijanske in slovenske davčne zakonodaje, sestavijo čezmejni obrazec za delitev podatkov o prihodkih delavcev in opravijo testiranje obrazca s slovenskimi in italijanskimi podjetji. Testna faza se izvaja z namenom, da se preveri uporabnost rešitve in njeno morebitno sprejetje pri pristojnih organih.

Ob koncu projekta je predvidena priprava končne študije, ki bo vsebovala nasvete o tem, kako bi lahko zmanjšali administrativne ovire, ki bremenijo čezmejne delavce.

Projekt financira Združenje evropskih obmejnih regij  preko pobude  b-solutions.