Projekt M.A.J. – MREŽA ALPE JADRAN – 2019

 

Projekt M.A.J. – MREŽA ALPE JADRAN  – 2019

Inkubator proaktivnih zamejskih Slovencev

 

NAMEN projekta in CILJNA SKUPINA:

 

Projekt M.A.J. je namenjen mladim od 17 do 30-35 let starosti,

 • ki zavestno gradijo svojo bodočnost v sklopu slovenskih zamejskih skupnosti v Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Italiji,
 • ki verjamejo, da predstavlja skupna slovenska pripadnost model / vzor odprtosti, sožitja in sodelovanja,
 • in ki sprejmejo izziv, da to oblikujejo v generativni prostor za razvijanje inovacij in razvoja v kulturni, družbeni, ekonomski in trajnostni dimenziji.

Z namenom, da v povezavi z matično domovino tako utrjujejo skupno rast modernega slovenstva, znajo izkoristiti zgodovinski razvojni potencial regije Alpe Jadran in kot generativni dejavniki uspešno so-ustvarjajo svojo dobrobit v povezanem  življenjskem prostoru.

 

KAJ je M.A.J.:

To je predvsem PRILOŽNOST za

 • medsebojno spoznavanje in družabnost,
 • zabavo in skupno razmišljanje,
 • spoznavanje uspešnih primerov razvojnih, kulturnih, podjetniških in zaposlitvenih pristopov in priložnosti v regiji,
 • (ozaveščanje sposobnosti, virov in izkušenj, adutov in prednosti, ki jih skupno imamo),
 • osvajanje orodij in veščin potrebnih za uspešno nastopanje na odru življenja,
 • ustvarjanje vizij razvojnega potenciala regije in njenih možnih bodočnosti.

 

ČEMU bi se mladi projekta udeležili?

 

Če potrebuješ oz. ŽELIŠ

 • razširiti svojo mrežo družabnih, študijskih, kulturnih, poslovnih, političnih … stikov,
 • spoznati uspešne pristope, miselnost, znanja, perspektive in projekte v različnih zamejstvih kot navdih za svoj projekt (življenjski, kulturni, poklicni, podjetniški, politični, socialni, itd.),
 • ponuditi in udejanjiti svoje razmišljanje, znanje, usluge ali proizvode v širšem prostoru,
 • (negovati inovativnost in podjetniško miselnost),
 • osvajati orodja in vaditi veščine potrebne za učinkovitost in uspeh v naglo spreminjajočem se življenju,
 • oblikovati razvojno vizijo za bodočnost in si želiš soočanja in oplajanja z drugačnimi vidiki,
 • biti član skupine dinamičnih mladih ljudi, inovatorjev, ki zavestno so-ustvarjajo svojo bodočnost, (črpati izkušnje iz zgodovine za premoščanje današnjih izzivov in za pripravo na bodočnost),

 

KAKO – oblike in vsebine:

 

Tri srečanja v štirih državah  2019:

 • Obiski, družabnost, ustvarjanje, šport in zabava,
 • Interaktivne delavnice, debate, praktična uporaba pridobljenih orodij in veščin,
 • Načrtovanje in snovanje projektov, razvoj civilne družbe,
 • veščine in spretnosti učinkovite komunikacije in javnega nastopanja,
 • pristopi in orodja oblikovalske miselnosti (design thinking).

Stroške udeležbe krije organizator.

 

 

KDAJ in KJE:

Prvo srečanje – 17. in 18. maja 2019

  • na avstrijskem Štajerskem in madžarskem Porabju,
  • načrtovanje, projekti za razvoj civilne družbe

Vabilo

Kako smo se imeli 

Drugo srečanje – 28. in 29. junija 2019

  • Gorski Kotar in Reka na Hrvaški,
  • pristopi in veščine učinkovite komunikacije in javnega nastopanja na odru življenja

Vabilo

Kako smo se imeli 

Tretje srečanje –4 in 5 oktober 2019

  • Italija (Trbiž) – Slovenija (Kranjska gora) – Avstrija (Bistrica na Zili)
  • “Moč kreativnega razmišljanja”

Vabilo

Kako smo se imeli 

 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV M.A.J.  – 22. november 2019 

Cankarjev dom konferenčna soba M3-4, ob 10:00 uri

PROGRAM:

09:30 – 10:00                    Sprejem gostov in novinarjev

10:00 – 11:00                    Otvoritev prireditve

  • Pozdrav mladih iz zamejstva.
  • Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.
  • Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
  • Pozdrav drugih gostov.

11:00 – 11:30                    Okrogla miza

  • Na okrogli mizi bodo sodelovali mladi Slovenci iz zamejstva na temo: „Moja prihodnost je v alpsko – jadranski regiji in kako narediti regijo privlačnejšo za mlade“

11:30 – 12:00                    Čas za druženje in pogovor z mediji

12:00 – 13:00                    KOSILO

13:00 – 16:00                    Delavnica:  »Osnovne veščine javnega nastopanja«

 

MEDIJI O PROJEKTU MAJ

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2977966/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2983138/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2951915/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2949044/

https://volksgruppen.orf.at/v2/slovenci/stories/2942985/

http://novimatajur.it/attualita/na-tromeji-srecanje-mreze-alpe-jadran.html

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017326/

https://www.slovenci.si/projekt-m-a-j-druzenje-mladih-z-obmocja-alpe-jadrana/

https://www.novice.at/novice/moc-kreativnega-razmisljanja-na-avstrijsko-slovensko-italijanski-meji/

https://ljnovice.si/2019/10/21/projekt-m-a-j-za-proaktivne-zamejske-slovence-zdruzuje-mlade-vseh-slovenskih-dezel/

https://tvthek.orf.at/profile/Dober-dan-Koroka/85528/Dober-dan-Koroka/14031563

 

Zaključna prireditev

https://www.rtvslo.si/svsd/ostalo/zakljucuje-se-projekt-m-a-j-mreza-mladi-alpe-jadran-2019/504251

https://www.primorski.eu/se/skupaj-slovenci-od-vsepovsod-CD270253

RTV prispevek 

https://www.sta.si/2700566/premier-z-mladimi-zamejci-ob-zakljucku-projekta-mreza-alpe-jadran

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3022904/

https://www.cnvos.si/aktualno/3258/sklepna-prireditev-maj-mreza-mladi-alpe-jadran/

 

Grafično podobo projekta pripravlja študentka spletnega oblikovanja Nadja Bučovnik:

http://nadjabucovnik.com/projekt-m-a-j/