NUVOLAK2 – Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju

Projekt NUVOLAK2 je nadgradnja uspešnega projekta NUVOLAK oziroma spletne platfome Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obe strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij.

Glavni skupni cilj je razvoj, pilotna uvedba in diseminacija inovativnega marketinškega orodja s spletno podporo v okviru nadgrajene platforme Mikrobiz za povečanje inovativnosti startupov in MSPjev v multikulturnem mednarodnem okolju ter razvoju marketinških znanj, čezmejnega sodelovanja in mreženja med ključnimi deležniki inovacijskega okolja za doseganje globalne konkurenčnosti.

Partnerji izvajajo v sklopu projekta sledeče aktivnosti:

1) posodobitev, nadgradnja obstoječe plaforme Mikrobiz (razvite v okviru projekta NUVOLAK) s spletnim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, dodatnim gradivom, dobrimi praksami, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter mrežo mentorjev in podpornih institucij z obeh strani meje;

2) organizacija poslovnih in marketinških srečanj s podjetniki ”INNOTALKS”, za mreženje, promocijo in predstavitev dobrih praks;

3) analiza inovativnih marketinških praks in mapiranje dobrih marketinških praks v 50 slovenskih in italijanskih podjetjih;

4) organizacija delvnic, seminarjev in predstavitev za namene izboljšanje znanje in veščin na področju trženja in za promocijo uporabe platforme Mikrobiz;

5) vzpostavitev virtualne mreže mentorjev za podporo startupom in podjetnikom;

6) čezmejni natečaj za najboljšo podjetniško idejo;

7) svetovanja za podjetnike na področju marketinga.

 

Projektni partnerji

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (Vodilni partner)
Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC
Università Cà Foscari – Venezia
ATS (Confcommercio Trieste – SDGZ URES – Ecipa)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Aries – Camera di Commercio Venezia Giulia
PROTECTUS, storitve, razvoj in informacijska tehnologija, d. o. o.

Več informacij o aktivnostih projekta si lahko preberete na  www.inno.si

KLIKNITE TUKAJ, da bi se preusmerili na uradno spletno stran projekta  accedere al sito web istituzionale del progetto

 

 

 

Projekt NUVOLAK2 je sofinanciran s strani Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020
Skupni upravičeni stroški projekta: € 1.194.855,00
Delež sofinanciranja s strani ESRR: € 1.015.626,74
Trajanje projekta: 01.10.2017 – 31.03.2020