EURADRIA 2019 – Eures

19. februarja 2019 se je v Trstu uradno začel projekt Euradria 2019, pod vodstvom Centralne direkcije za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine, vodje čezmejnega partnerstva med Italijo in Slovenijo EURES-T in s podporo ustanove Informest. Skupna vrednost projekta, ki ga je Evropska komisija – Generalna direkcija za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje že odobrila, znaša 431.421,41 evrov.

Italijanski in slovenski partnerji so se sestali 19. februarja, da bi zagnali projektne aktivnosti in določili tehnični in strateški operativni načrt projekta.

Partnerstvo je izredno reprezentativno, saj vključuje osrednje akterje na trgu dela z obeh območij, med katere štejemo združenja delodajalcev v Italiji in Sloveniji, sindikalna združenja, patronate, specializirane za čezmejna vprašanja ter zavode za zaposlovanje iz obeh držav.

Cilj projekta EURADRIA 2019 je zagotoviti nadaljnjo podporo mobilnosti na čezmejnem območju z nudenjem strokovne pomoči delavcem in podjetjem.

Popolnoma obnovljeni virtualni in fizični prostori, namenjeni čezmejnim vprašanjem, ki že delujejo na italijanskem in slovenskem območju, bodo pozornost celotnega partnerstva usmerili v odpravo posebnih ovir mobilnosti: med osrednjimi temami so med drugim varnost pri delu, invalidnost, obdavčevanje, družinska nadomestila in bolezen.

One stop shop (portal »vse na enem mestu«) in natančno izdelan komunikacijski načrt bosta pripomogla k izboljšanemu dostopu do dvojezičnih informacij (v italijanščini in slovenščini) in lažji uporabi vsebin preko video posnetkov in webinarjev.

Nenazadnje bo vzpostavitev stalne opazovalnice o čezmejnosti, ki jo bo upravljala Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina, prispevala k ugotavljanju in spremljanju trendov in dinamike čezmejnega trga na podlagi specifičnih kazalcev.

Dodatne informacije o projektu so na razpolago na spletni strani Dežele FJK.