OKUSI KRASA

Pobuda o prireditvi Okusi Krasa se je porodila leta 2001, zato da bi v naših lokalih ohranili okus tradicije in starodavne recepte obogatili še z lokalnimi pridelki. Tipične jedi in izdelki predstavljajo namreč temeljni prepoznavni element lokalne in regionalne turistične ponudbe, predvsem za obiskovalce iz tujine.

Pri dogodkih v sklopu Okusov Krasa aktivno sodelujejo združenja vinarjev, čebelarjev, pridelovalcev olja in sira ter podjetnikov iz kavnega sektorja. S prireditvijo želimo predstaviti kraško regijo in njeno bogato zgodovinsko, kulturno, vinarsko in kulinarično dediščino – to je prostor, kjer iz svežih pridelkov nastajajo zdrave in pristne jedi, ki so povezane s tradicijo, hkrati pa tudi izvirne in polne različnih okusov.

Dogodke oblikuje skupina gostiln, trgovin z živili, pekarn in slaščičarn, ki ponujajo kulinarične specialitete in tipične kraške pridelke. Večeri Okusov Krasa so sad poglobljenega in plodnega sodelovanja slovenskih gostincev, pekov in slaščičarjev ter pridelovalcev s tega geografskega območja.

Naša regija se lahko z dovršeno, izvirno in edinstveno turistično-kulinarično ponudbo ter učinkovito promocijo in aktivnim trženjem še dodatno razvija na področju turizma. S takimi pobudami promoviramo prepoznavnost skupnosti in prostora kot odlične turistične destinacije ter prispevamo k ovrednotenju Krasa, njegove zgodovine, kulinarične in vinske dediščine ter tipičnih lokalnih proizvodov.

 

 

 

Pregled prejetih javnih prispevkov za projekt – Evidenza dei contributi pubblici ricevuti per il progetto
UPRAVIČENEC – BENEFICIARIO DAVČNA ŠTEVILKA – CODICE FISCALE SUBJEKT, KI JE IZPLAČAL PRISPEVEK – SOGGETTO CONCEDENTE DATUM UNOVČITVE – DATA LIQUIDAZIONE PRAVNA PODLAGA – NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAMEN PRISPEVKA – TIPOLOGIA AIUTO UNOVČENI ZNESEK – SOMMA RICEVUTA
Slovensko Deželno gospodarsko združenje – Unione regionale economica slovena 80014810321 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia LR 21 2016 ART 62 COMMA 1 LETTERE A) E B) CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA: SAPORI DEL CARSO OKUSI KRASA 10.000,00 €
Slovensko Deželno gospodarsko združenje – Unione regionale economica slovena 80014810321 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 30/08/2019 LR 21 2016 ART 62 COMMA 1 LETTERE A) E B) CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA: SAPORI DEL CARSO OKUSI KRASA 8.000,00 €