XBORDER – WORK

SDGZ sodeluje kot pridružena institucija v projektu ”XBORDER – WORK: tackling administrative issues that hinder free movement of workers”, ki ima namen odpraviti določene administrativne ovire, ki obstajajo na slovensko-italijankem obmejnem obmbočju. Projekt je vodila Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina (Centralna direkcija za delo) in v njem je sodeloval tudi in Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije –  Območna služba Koper. Cilj projekta je bil razvoj in testiranje komunikacijskega protokola za… Read more »

NUVOLAK2 – Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju

Projekt NUVOLAK2 je nadgradnja uspešnega projekta NUVOLAK oziroma spletne platfome Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obe strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij. Glavni skupni cilj je razvoj, pilotna uvedba in diseminacija inovativnega marketinškega orodja s spletno podporo v okviru nadgrajene platforme… Read more »

Slovensko jezikovno okence

V okviru Slovenskega deželnega gospodarskega (SDGZ) deluje slovensko jezikovno okence s podporo Dežele Furlanije Julijske Krajine. Prispevek služi za kritje stroškov, ki so povezani s prevajanjem tolmačenjem in dvojezičnim poslovanjem, ki jih ima SDGZ med opravljanjem svojih funkcij in pri organizaciji raznih pobud, srečanj in drugih dogodkov. Jezikovno okence daje možnost dvojezičnega komuniciranja vsem, ki se obračajo na SDGZ t.j člani združenja, podjetja, poslovni partnerji in vse druge zainteresirane osebe.… Read more »

Projekt M.A.J. – MREŽA ALPE JADRAN – 2019

  Projekt M.A.J. – MREŽA ALPE JADRAN  – 2019 Inkubator proaktivnih zamejskih Slovencev   NAMEN projekta in CILJNA SKUPINA:   Projekt M.A.J. je namenjen mladim od 17 do 30-35 let starosti, ki zavestno gradijo svojo bodočnost v sklopu slovenskih zamejskih skupnosti v Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Italiji, ki verjamejo, da predstavlja skupna slovenska pripadnost model / vzor odprtosti, sožitja in sodelovanja, in ki sprejmejo izziv, da to oblikujejo v generativni prostor za razvijanje inovacij in razvoja v kulturni,… Read more »