XBORDER – WORK: premostitev administrativnih ovir v prid čezmejnim delavcem

SDGZ sodeluje kot pridružena institucija v projektu ”XBORDER – WORK: tacking administrative issues that hinder free movement of workers”, ki ima namena odpraviti določene administrativne ovire, ki obstajajo na slovensko-italijankem obmejnem obmbočju. Projekt vodi Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina (Centralna direkcija za delo) in v njem sodeluje tudi in Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Cilje projekta je razvoj in testiranje komunikacijskega protokola za žezmejno delitev podatkov o prihodkih delavcev, ki… Read more »

NUVOLAK2 – Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju

Projekt NUVOLAK2 je nadgradnja uspešnega projekta NUVOLAK oziroma spletne platfome Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi infomacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obe strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij. Glavni skupni cilj je razvoj, pilotna uvedba in diseminacija inovativnega marketinškega orodja s spletno podporo v okviru nadgrajene platforme… Read more »

EURADRIA 2019 – Eures

19. februarja 2019 se je v Trstu uradno začel projekt Euradria 2019, pod vodstvom Centralne direkcije za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine, vodje čezmejnega partnerstva med Italijo in Slovenijo EURES-T in s podporo ustanove Informest. Skupna vrednost projekta, ki ga je Evropska komisija – Generalna direkcija za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje že odobrila, znaša 431.421,41 evrov. Italijanski in slovenski partnerji so se sestali… Read more »

Erasmus+ Progetto EARN Lavorazione della pietra

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO Erasmus+ è il nuovo programma dell’Unione Europea per la cooperazione nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020. Il programma è progettato per migliorare le competenze e l’occupabilità dei giovani e la modernizzazione di istruzione, formazione e lavoro con i giovani. L’obiettivo del progetto EARN è rispondere con successo alla necessità di sviluppare competenze nella lavorazione della pietra (EARN). I partner… Read more »