Prodaja na daljavo in dostava na dom: komercialna priložnost

Kako organizirati dostavo na dom in kateri varnostni ukrepi so potrebni

V dopolnitev okrožnici o deželni uredbi, ki zaostruje in še dodatno omejuje gibanje ljudi iz FJK izven doma, želimo podati sledeče informacije tako podjetjem, kot potrošnikom. Po pogovoru s pristojnimi organi (prefektura in kvestura) in z drugimi stanovskimi združenji je bilo potrjeno, da je dostava hrane s strani gostincev in trgovin z živili (vključno s pekarnami, mesnicami in ribarnicami) ter prodaja  na razdaljo z dostavo na dom možna tudi v nedeljo, ob upoštevanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov.

PROTOKOL ZA IZOGIBANJE OKUŽBAM

V sodelovanju s specializiranim podjetjem  ISAQ Srl je bil sestavljen protokol o pravilnem ravnanju, da bi se v čim večji meri lahko izognili možnosti okužbe in zaščitili svoje sodelavce.

Delavci, ki so najbolj ogroženi, so tisti, ki izvajajo dostavo. Zato vas vabimo, da skrbno spoštujete naslednja pravila:

  • Uporaba vozil (kombi, moped), katerega krmilo, volan, ročaje in kljuke je potrebno redno razkužiti.
  • Uporaba gela za dezinfekcijo rok.
  • Izogibanje dotikanja vrat z rokami ter uporaba komolcev ali čakanje, da stranke odprejo vrata.
  • Vedno je potrebno ostati na odprtem. Kupec bo prišel do vrat stanovanjske hiše ali do zunanjih vrat hiše. Dostavljavec bo izdelek postavil na oporo ali na zidek.
  • Dostavljavec bo opremljen z masko FFP2-FFP3, s katero bo pristopil do stranke in blago zamenjal za denar.
  • Izogibajte se dotikanju zunanje strani maske z golimi rokami v primeru tesnega stika z drugimi ljudmi. Na zunanjo stran maske se lahko nalagajo patogeni.
  • Preko telefona se dogovorite o načinu plačila (kartično prek mobilnega POS-a ali v gotovini), tako da se v papirnato vrečko ali ovojnico da ostanek, ki se ga postavi v vrečko z blagom. plačilo  v denarju se odloži v drugo vrečko, in se izogibamo dotiku, oz. za vsako dostavo uporabimo rokavice za enkratno uporabo.
  • Rokavice odstranimo tako, da se izognemo dotiku zunanje strani rokavic.

Bolje je, če se poslužimo plačil preko “brezstičnih” (contactless) debetnimi ali kreditnimi karticami, kar nam omogoča, da se izognemo neposrednemu stiku z bankovci, na katerih se lahko nalagajo patogeni.

PLATFORME ZA NAROČANJE

Gostincem svetujemo, da se poslužujejo sistemov naročanja in dostave prek najbolj uporabljenih platform:

Ti sistemi sicer ne nudijo, ponavadi, dostav izven mestnih središč, vendar poleg dodatne vidljivosti, ki jo zagotavljajo vašemu obratu oz. podjejtu, nudijo rešitev za težavo, ki jo predstavlja plačilo v gotovini, saj plačila potekajo preko kreditnih kartic neposredno preko vsake platforme, ki nato znesek po obračunu komisije posreduje podjetju.

Priložnost za člane SDGZ

Poleg teh napotkov in praktičnih nasvetov želimo kot Združenje nuditi dodatno priložnost, ki bo za naše člane popolnoma brezplačna. Pripravljamo lastno platformo za upravljanje prodaje na daljavo za vsa včlanjena podjetja, ki že imajo ali nameravajo izvajati tovrstno storitev. Platforma bo začela delovati v prihodnjih dneh, vse ustrezne informacije pa boste dobili v kratkem.

Naziv, ponudba in kontakti vsakega posameznega podjetja bodo objavljeni na platformi, tako da bodo dostopni vsem možnim strankam in odjemalcem. To predstavlja tudi odlično priložnost za ustvarjanje mreže članov SDGZ, za katere lahko izvajate tudi posebne pogoje in ponudbe.

Tudi to predstavlja majhen prispevek, ki lahko v teh težkih trenutkih, vsaj delno omili negativne učinke omejevalnih ukrepov, ki jih narekuje epidemija, in pomaga lokalnemu gospodarstvu ter obenem ščiti zdravje vseh!

SKUPAJ NAM BO USPELO!

PRILOGE