Priziv za razveljavitev deželnega krajinskega načrta FJK

Sdgz Ures – Slovensko deželno gospodarsko združenje in Kmečka zveza – Associazione Agricoltori, krovni organizaciji Svet slovenskih organizacij in Skgz ter Agrarna skupnost,  smo na tiskovni konferenci pojasnili zakaj smo 5. septembra vložili priziv za razveljavitev deželnega krajinskega načrta FJK.

Oglejte si posnetek na spletni strani TV dnevnika Dežele Furlanije Julijske-krajine TDD Rai FJK.