Prispevki za trgovska, servisna in turistična podjetja: NOVA RAZPISA CATT FVG

Dežela FJK je objavila nov razpis v zvezi s prispevki za trgovska, servisna in turistična podjetja. Slednje upravlja CATT FVG.

PRISPEVKI ZA TRGOVSKA IN SERVISNA PODJETJA

Možno je vložiti prošnjo za eno od sledečih investicij:

 1. popravila na objektih, nakup pohištva in opreme, alarmni sistemi in sistemi za izboljšanje energetske učinkovitosti
 2. prilagoditev instalacij predpisom o varnosti pri delu, protipožarni varnosti in onesnaževanju 
 3. orodja, programi in storitve elektronskega trgovanja
 4. svetovanja za inovacije, certifikacijo kakovosti in za odprtje novih dejavnosti
 5. nastop na razstavah, sejmih ter drugih prodajnih dogodkih
 6. izobraževanje osebja, ki se ukvarja z elektronskim trgovanjem

Stopnja nepovratnega prispevka v primeru odobritve prošnje je v višini 50% stroškov.
Minimalna investicija v zvezi s točko 1. je € 5.000,00 + DDV,  maksimalna pa € 75.000,00 + DDV. Za druge investicije je minimalni strošek nižji.

Investicije imajo posebno točkovanje, na podlagi katerega bo sestavljena lestvica. Podjetja z največ točkami bodo deležna prispevka.

Vloge bo možno predstaviti do 15. novembra 2019 ob 16.30.

PRISPEVKI ZA TURISTIČNE NASTANITVE

Druga linija subvencij je namenjena predvsem povečanju prenočitvenih sposobnosti in izboljšanju oz. višanju kakovostne kategorije namestitev, predvideva do 50% kritja zneska investicije.

S to linijo subvencioniranja je možno:

 • graditi, popraviti in povečati turistične objekte
 • višati kakovostno stopnjo objekta
 • povečati nočitvene kapacitete
 • kriti nakup opreme oz. pohištva za hotele in druge nastanitvene strukture
 • realizirati parkirna mesta (samo hoteli)
 • povečati energetsko učinkovitost objektov
 • odpraviti arhitektonske ovire
 • idr.

Minimalni znesek investij je v tem primeru 20.000€ oz. 10.000€, če gre samo za nakup pohištva in opreme.

Tudi za to linijo je že možno predstaviti vloge, razpis pa bo odprt do vključno 30. decembra 2019 ob 16.30.

Za informacije lahko pokličete št. +39 040 6724860.