Prispevki Dežele FJK za odstranjevanje azbesta

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da je Dežela FJK odprla razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za odstranjevanje azbesta iz stanovanjskih objektov, ki so v zasebni lasti.

Vloge bo možno predstaviti – s predhodno registracijo – od 1. marca ob 18.uri do 1. aprila preko aplikacije FEGC .

Prispevek v višini 50% upravičenega stroška, lahko znaša največ 1.500€.

Vse informacije o razpisnih pogojih, upravičenih stroških in načinu predstavitve vlog so na razpolago na spletni strani Dežele FJK.