Priložnosti in pasti na tujih trgih: 24-25 september PGZ Koper

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira v sodelovanju s Centrom za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem, poslovnima kluboma: Sdgz Ures – Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, SGZ – Slovenska gospodarska zveza / Slowenischer Wirtschaftsverband iz Celovca ter Hrvatska Gospodarska Komora, Županijsko zbornico iz Pulja 2-dnevno usposabljanje:

Priložnosti in pasti na čezmejnih trgih Italije, Avstrije in Hrvaške ter orodja za pomoč pri širitvi na tuje trge

torek in sredo, 24. in 25. septembra 2019 od 9:00 do 13:45 v veliki sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska 2 v Kopru (Ogrlica).

Podrobnejše informacije sledijo.