Prijava odpadkov MUD 2020 in plačilo pristojbine Albo Ambiente: rok prestavljen na 30. junij 2020

Prijava odpadkov MUD 2020

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da je bil objavljen odlok, ki določa pravila za predstavitev prijave MUD za prepeljane, povzročene in odstranjene odpadke v letu 2019. Z ozirom na prejšnja leta ni bilo sprememb glede subjektov, ki morajo predstaviti prijavo in ki so tisti, ki so navedeni v 3. odstavku člena 189 zakonodajnega odloka 152/2006

  • prevozniki
  • trgovci in posredniki brez posedovanja
  • predelovalci in odstranjevalci
  • povzročitelji nevarnih odpadkov
  • povzročitelji nenevarnih odpadkov iz industrijskih in obrtnih dejavnosti ter obdelave žlindre z več kot 10 zaposlenimi
  • občine

Način pošiljanja prijave ostaja nespremenjen in sicer: prijava odpadkov, OEEO, embalaž, odrabljenih vozil poteka izključno elektronsko preko spletne strani www.mudtelematico.it; poenostavljeno prijavo odpadkov pa je potrebno izpolniti preko spletne strani mudsemplificato.ecocerved.it in jo poslati preko PEC na naslov comunicazionemud@pec.it.

Pristojbine za predstavitev ostajajo nespremenjene in sicer 10 € za elektronske prijave in 15 € za pošiljko preko PEC.

Kot smo že poročali, je bila zapadlost, zaradi epidemiološke krize vezane na koronavirus, premaknjena na 30. junij 2020. Program za predstavitev prijav bo kmalu dostopen na spletni strani www.ecocamere.it.

Podjetja, katerim redno predstavljamo prijavo, bodo kot običajno dobila poziv za pripravo prijave. Ostali subjekti, ki jih zanima priprava in oddaja prijave odpadkov, pa naj stopijo v kontakt najkasneje do 15.6.20 s tajništvom SDGZ preko maila info@sdgz.it,

Letna pristojbina Albo Gestori Ambientali

Vsa podjetja, ki so vpisana v evidenco upravljalcev z odpadki (Albo Gestori Ambientali) ker prevažajo za lastne potrebe ali profesionalno oz. trgujejo z odpadki idr. spominjamo, da 30. junija zapade rok (tudi ta je bil podaljšan iz običajnega 30. aprila) za plačilo letne pristojbine.

Plačilo je možno izvesti na različne načine (položnica MAV, kreditna kartica, telemaco, idr.) preko spletne platforme Albo Ambiente.