Povratek v Italijo iz tujine: omejitve, karantena, izjeme

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča svoje člane o pravilih, ki veljajo za povratke iz tujine za ljudi, ki prihajajo z območij, za katera velja slaba epidemiološka slika. Pravila določata Odloka ministrstva za zdravje z dne 16. in 24. julija.

Povratek v Italijo in tranizit

  1. Prepoved vstopa v Italijo do 31. julija velja za osebe, ki so v zadnjih 14 dneh prečkale ali bivale v sledečih državah: Armenija, Bahrajn, Bangladeš, Brazilija, Bosna in Hercegovina, Čile, Kosovo, Kuvajt, Severna Makedonija, Moldavija, Črna gora, Oman, Panama, Peru, Dominikanska republika, Srbija.
  2. Izjema velja za državljane EU (vključno s schengenskim območjem, Združenim kraljestvom in evropskimi mikrostati) in njihove družinske člane, ki živijo s predhodnim prebivališčem v Italiji. Za te subjekte obstaja obveznost karantene.
  3. Za osebe, ki vstopijo na italijansko ozemlje in so v preteklih 14 dneh bivale ali prehajale ozemlje Bolgarije ali Romunije, velja obveznost zdravstvenega nadzora in fiduciarna izolacija.
  4. Z delnim odstopanjem od točke 1 je dovoljen vstop na italijansko ozemlje in tranzit samo državljanom naslednjih držav: Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore in Srbije, za posadke prevoznih sredstev in potnikov, izključno zaradi delovnih obveznosti, pod pogoji iz odstavkov 5 do 7 člena 5 Uredbe ministrske vlade z dne 11. junija 2020.

Izjeme za premikanje znotraj EU, šengenskega območja, Združenega kraljestva

Izven prej omenjenih primerov, je dovoljeno prosto potovanje in premikanje znotraj EU, šengenskega območja in Združenega kraljestva ter mikro-držav. Predvidena je 14-dnevna fiduciarna izolacija v primeru bivanja v državah, ki ne spadajo med zgoraj omenjene.

Navodila Dežele FJK

Prilagamo tudi nekaj praktičnih napotkov Dežele FJK.

PRILOGE