Pomembni sporazumi v korist članov Združenja

Sporazum s SALUS-Policlinico Triestino

Na podlagi sporazuma, podpisanega s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, SALUS-Policlinico Triestino Spa nudi vsem članom, njihovim družinskim članom ter zaposlenim ugodne pogoje in posebne popuste za specialistične obiske in radiološke storitve, magnetne resonance, CT in ultrazvočne preglede ter za vse ostale ambulantne storitve, ki jih zagotavja kot zasebna zdravstvena ustanova.

Na voljo je tudi nova storitev “Spletni laboratorij” (https://www.salustrieste.it/laboratorio-online), ki omogoča dostop do storitev na veliko bolj priročen in hiter način mimo sprejemnega centra.

Sedeži in delovni čas SALUS v pokrajinah Trst, Gorica in Videm: salustrieste.it/sedi

Sporazum z zavarovalnico UNIPOL-SAI

Da bi zadostilo zahtevam in potrebam svojih članov, je Slovensko deželno gospodarsko združenje sklenilo pomemben sporazum z eno največjih zavarovalnic na državnem nivoju, UNIPOL-SAI, ki preko svoje agencije ADAPTA srl in treh območnih svetovalcev in članov SDGZ nudi celo vrsto zavarovalnih produktov s popusti za člane, njihove družinske člane ter zaposlene.

V sporazum so vključeni produkti od klasičnega avtomobilskega zavarovanja, do zavarovanja za dom, nesreče, bolezni in socialno varnost. Posebna pozornost je namenjena vsem zavarovalnim aspektom, vezanim na podjetja ter samostojne poklice z namenskimi izdelki in popusti za člane.

Kritje v primeru COVID-a

Na razpolago je posebna polica #AndràTuttoBene, namenjena lastnikom in njihovim zaposlenim. Zavaruje v primeru hospitalizacije in nudi pomoč po hospitalizaciji, z možnostjo razširitve na družinsko enoto.  Zagotavlja  dnevnico v višini 100 evrov za vsak dan po tretjem dnevu hospitalizacije in odškodnino v višini 3.000 evrov za okrevanje po intenzivni negi z intubacijo. Premija znaša 13 evrov za zavarovanca ali 22 evrov na zaposlenega + družinsko enoto.

Za vse informacije in brezplačen nasvet se lahko obrnete na:

Adapta Srl – Agencija UnipolSai:

  • Trst – Ul. Coroneo, 8 Tel. 040305946
  • Milje – Ul. Dante Alighieri, 12 / a Tel. 040274986
  • Opčine – Dunajska cesta, 46/a Tel. 040214744
  • Gorica – Travnik/Trg Vittoria, 5 Tel. 048133860

Kako lahko uveljavljam posebne pogoje in popuste

Za koriščenje posebnih pogojev morajo člani Slovenskega deželnega gospodarskega združenja predložiti potrdilo o članstvu, ki ga izda tajništvo SDGZ.

Ugodnosti konvencije so namenjene tudi zaposlenim in družinskim članom podjetnika/samostojnega poklica iz prvega kolena.

Preveri storitve in popuste namenjene članom

Če želite preveriti, katere storitve so vključene v sporazum in kakšni popusti so namenjeni članom, si lahko sporazume ogledate na spletni strani SDGZ.