Pomembne novosti v zvezi s prevažanjem odpadkov v Italiji: Okrožnica Albo 7/2019

Nacionalni odbor evidence upravljalcev z odpadki Albo Nazionale Gestori Ambientali je na svoji spletni strani objavil okrožnico št.7, ki vnaša pomembne novosti za veliko večino podjetij vpisanih v evidenco.

Okrožnica določa, da bodo od prvega septembra 2019 dalje vsa podjetja, ki imajo vozila na leasing ali najemu, 30 dni pred zapadlostjo posameznih lizinških ali najemnih pogodb prejela opozorilo preko PEC naslova, ki so ga registrirala ob vpisu v evidenco,

Podjetja bodo morala najkasneje 5 dni pred zapadlostjo urediti “status” vozil/a z vložitvijo prošnje o spremembi, kjer bodo naložila novo najemno oz. lizinško pogodbo s podaljšano veljavnostjo oz. v primeru, da so vozilo odkupila, novo prometno dovoljenje.

V primeru, da podjetje prošnje ne vloži pravočasno, bo vozilo avtomatično izbrisano iz evidence in ga podjetje ne bo moglo več uporablati za prevoz odpadkov v Italiji.

Za vložitev prošnje za spremembo, se lahko podjetja obrnejo na naše Združenje SDGZ.

Združenje je že stopilo v kontakt z uradom Albo Gestori Ambientali v Trstu, ki je pristojen za celotno deželo FJK, da bi preverilo ali bo mogoče predvideni rok 30 dni podaljšati, vendar doslej ni še prejelo uradnega odziva s strani pristojne službe.