Poletne razprodaje: od 6. julija do 30. septembra 2019

SDGZ Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, da je Deželni svet določil obdobja, v katerih se lahko izvede poletne razprodaje na sezonskih modnih izdelkih, ki niso bili prodani v določenem časovnem obdobju.
Poletne razprodaje se lahko torej izvedejo med soboto, 6. julijem in 30. septembrom 2019.

Sporočilo na občinski SUAP ni potrebno.

Operaterji morajo izpolnjevati naslednje pogoje, sicer tvegajo upravne kazni:

  • razprodaja mora biti izrecno označena in mora vsebovati datum začetka in trajanje;
  • obvezno je izpostaviti običajno maloprodajno ceno in popust izražen v odstotkih običajne prodajne cene, ki jo operater namerava opraviti med sezonsko razprodajo ter končno ceno.

Kršitev določb o razprodajah se kaznuje z upravno globo od 600 do 3.500 evrov.