Poletna razprodaja: letos od 1. avgusta

Deželni odbor FJK je na zasedanju 12. junija, v skladu s smericami konference dežel in avtonomnih pokrajin določila, da se letošnje obdobje poletnih razprodaj začne 1. avgusta in traja do 30. septembra.

Odbornik za gospodarstvo dežele FJK Bini je povedal, da gospodarska kriza, ki so jo utrpeli trgovci zaradi epidemije je botrovala odločitvi, da se spremeni datum pričetka poletne razprodaje 2020. Zato, da bi zadostili potrebam trgovskega sektorja, smo se odločili, da premaknemo časovni okvir v katerem bo poletna razprodaja.

PRAVILA SEZONSKIH RAZPRODAJ

Kot to določa 34. člen deželnega zakona za trgovino št. 29/2005 je potrebno izpostaviti običajno ceno ter popust ali znižanje izraženo v odstotkih ter končno ceno artiklov, ki jih trgovina ponuja v omenjenem obdobju.

Oglaševanje ne sme biti zavajajoče za kupca, blago, ki se prodaja po redni ceni in ni podvrženo popustom pa mora biti v ločeni izložbi.

Obvezna je izpostava napisa “vetrina in allestimento-izložba v pripravi” za čas, ki je potreben za opremljanje artiklov z novimi, znižanimi cenami in popusti.

PRILOGE