Poletna razprodaja FJK: letos dodatno anticipiran začetek: sobota 25. julij 2020

Konferenca dežel in avtonomnih pokrajin je na svojem zadnjem zasedanju, ki je potekalo 20.7.20, sprejela odločitev, da se obdobje poletnih razprodaj dodatno anticipira od prej predvidenega 1. avgusta na to soboto 25. julija 2020.

Deželni odbor FJK bo o tem formalno sklepal v petek, po pogovorih z Deželo pa si lahko upamo trditi, da ne bo prišlo do sprememb pri datumu začetka.

V istem pogovoru so predstavniki SDGZ Deželi poudarili, da dodatno anticipiranje povzroča nemalo organizacijskih težav trgovcem, ki trenutno delujejo, zaradi negotovih razmer, tudi z okrnjenim osebjem in delovnim urnikom.

PRAVILA SEZONSKIH RAZPRODAJ

Kot to določa 34. člen deželnega zakona za trgovino št. 29/2005 je potrebno izpostaviti običajno ceno ter popust ali znižanje izraženo v odstotkih ter končno ceno artiklov, ki jih trgovina ponuja v omenjenem obdobju.

Oglaševanje ne sme biti zavajajoče za kupca, blago, ki se prodaja po redni ceni in ni podvrženo popustom pa mora biti v ločeni izložbi.

Obvezna je izpostava napisa “vetrina in allestimento-izložba v pripravi” za čas, ki je potreben za opremljanje artiklov z novimi, znižanimi cenami in popusti.