Olajšave pri zaposlovanju “IO LAVORO”

Zavod INPS s svojo Okrožnico z dne 26. oktobra je udejanila olajšavo, ki jo predvideva direktorska uredba ANPAL (Državna Agencija za Aktivne Politike Dela) z dne 11. februarja 2020.

Olajšavo se prizna podjetjem, ki od 1.1.2020 do 31.12.2020 zaposlijo ali spremenijo v nedoločen čas pogodbe z nezaposlenimi osebami:

  1. Starosti od 16 do 24 let;
  2. Starosti od 25 let dalje, ki nimajo rednega dohodka za obdobje vsaj šestih mesecev.

Za nezaposlene imamo osebe, ki so pred zaposlitvijo podale izjavo o pripravljeniosti na delo (D.I.D.) in so vpisane v sezname pri Centrih za zaposlovenje, ter osebe iz podrejenega delovnega razmerja ali samozaposleni z dohodkom, ki na letni ravni ne sme presegati 8.145€ oz. 4.800€.

Pogoj je tudi ta, da delavec, v šestih mesecih pred zaposlitvijo, ni bil zaposlen pri istem delodajalcu, ki ga želi vpisati.

Prispevek je v obliki olajšave ta največ 12 mesecev od dneva zaposlitve za največ 8.060€.

Za prispevek je potrebno predhodno zaprositi in rezervirati pri zavodu INPS.