Obmejno gospodarstvo po Covidu-19: pogovor s predsednikom SDGZ Robertom Frandoličem

Gost večera bo predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Robert Frandolič.


Z njim se bo pogovarjal časnikar Julijan Čavdek.


V sodelovanju z Radio Veritè bo dogodek predvajan v živo na Facebook strani Krožka Anton Gregorčič.

Več informacij o dogodku: https://www.sdgz.it/evento/obmejno-gospodarstvo-po-covidu-19-pogovor-s-predsednikom-sdgz-robertom-frandolicem/