LAS KRAS: Podpora investicijam za izboljšanje turistične ponudbe: javni razpis

V sredo 8. januarja 2020, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine (Deželni UL št. 2 iz dne 08.01.2020 ) objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen podpori investicijam za izboljšanje turistične ponudbe. Razpis določa način dostopa do subvencij, predvidenih v ukrepu 19.2 Regionalnega razvojnega programa Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine za obdobje 2014–2020. Danes pomeni wellness turizem veliko priložnost za razvoj. Razpis je namenjen prav podpori naložbam za… Read more »

KONVENCIJA SIAE-SDGZ

Rok za plačilo letne pristojbine SIAE s popustom: 29. februar 2020 SIAE ne namerava povišati tarif za javno predvajanje glasbe in organizacijo glasbenih prireditev skladno s podatki o indeksu cen, ki jih objavlja ISTAT; višina nadomestila se v primerjavi z letom 2019 torej ne bo spremenila. Opozarjamo vas, da se olajšave, ki jih SIAE prizna gostinskim in drugim obratom včlanjenim v SDGZ, lahko uveljavljajo samo do roka, določenega za letno izplačilo… Read more »

SDGZ in ostale gospodarske organizacije iz zamejstva gosti predsednika vlade RS Šarca

V ponedeljek 13. januarja, je na pobudo gospodarskih organizacij SDGZ-Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta, SGZ Slovenske gospodarske zveze iz Celovca ter RASK-Razvojne agencije Slovenska krajina iz Monoštra in društva EU Korak iz Reke, potekal sestanek pri predsedniku vlade Republike Slovenije Marjanu Šarcu. Glavna tematika sproščenega in konstruktivnega pogovora, na katerem so bili prisotni poleg predsednika vlade, tudi predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj, so bili mladi in perspektive za njihovo… Read more »

Zapadlosti januar 2020

16.01.2020 Mesečna plačila DDV Zapade rok plačila za davčne zavezance za morebitni dolg DDV za mesec december 2019;   Plačilo prispevkov INPS Zapade rok za plačilo prispevkov INPS v mesecu decembru v breme delodajalcev, prispevkov INPS za ločeno upravljanje (it. »gestione separata«), vezano na dohodke iz dela zaposlenih, na osnovi pogodb usklajenega in trajajočega sodelovanja, na osnovi pogodb na projekt, za občasne honorarje, za družabnike, ki delujejo v participaciji;  … Read more »