Novi prispevki FJK za pomoč dejavnostim, ki so jih prizadele omejitve vezane na COVID-19

Dežela FJK je odobrila nov razpis za pomoč gospodarskim dejavnostim, ki so jih prizadeli novi ukrepi za omejevanje virusa. Te dejavnosti so navedene v priloženem seznamu. Te pomoči se dodajajo tistim predvidenih z državno zakonodajo.

Višina prispevka, način predstavitve vlog, termin

Prispevek gre od najmanj 650€ do največ 4.800€, in sicer na osnovi kode ATECO, ki jo podjetje ima kot glavno oz. pretežno dejavnost. Prošnje je potrebno vložiti preko sistema Istanze OnLine (IOL), ki bo objavljen na spletni strani Dežele FJK od 18. novembra ob 8. uri do 26. novembra ob 20. uri.  Možna je tudi predstavitev prošnje preko pooblaščenca.

Avtomatična odobritev za podjetja, ki so prošnjo že predstavila

Kdor je že predstavil prošnjo v juniju / juliju na podlagi 5-člena deželnega zakona 3/2020, ni potrebno, da predstavi novo vlogo. Prej omenjeni subjekti bodo namreč, kot to velja za predvidene državne pomoči, avtomatsko vključeni v seznam upravičencev, in sicer po preverjanju, ali za to imajo pogoje.

Podjetja, ki poleti niso predstavila vloge in niso prejela te pomoči, nas lahko kontaktirajo za pomoč pri predložitvi prošnje.

NAVODILA

PRILOGE