Nepovratni prispevki po členu 25 zakonske uredbe 34 z dne 19.05.2020 (Uredba ponovni zagon)

T.z. »Uredba za ponovni zagon« predvideva izplačilo nepovratnega prispevka za samozaposlene (podjetja in samostojni poklici), ki so utrpeli večje nižanje prometa vezanega na Koronavirus.

Kdaj?

Ne gre za t.z. “click day”. Prošnje je možno vlagati le v elektronski obliki (Entratel ali preko spletne strani davčne uprave) od 15.6.2020 do 13.8.2020.

Kdo so upravičenci? (subjektivni predpogoj)

Vsi aktivni gospodarski subjekti, ki v letu 2019 niso presegli prihodkov ali honorarjev  v višini petih milijonov evrov.

Pozor

Za člane in stranke katerim vodimo računovodstvo pri Servisu, bomo poskrbeli za vložitev prijave. Ostali interesenti nas morajo najprej pooblastiti za elektronski dostop do davčnega predala ali za elektronsko fakturiranje, sicer vložitev ni možna.

Kakšen je pogoj, da lahko koristite prispevek? (objektivni predpogoj)

Do prispevka so upravičeni subjekti katerih promet (vsem izdanim računom za storitve je potrebno odšteti morebitne dobropise) in dnevni izpiski za mesec april 2020 so vsaj za tretjino nižji od zneska prometa (in dnevnih iztržkov), v mesecu aprilu 2019.

Nepovratni prispevek ni podvržen obdavčenju, tako za dohodnino kot za davek IRAP.

Izračun

Znesek prispevka se določi tako, da se pomnoži odstotek (glej razpredelnico) z rezultatom, ki izhaja iz razlike med prometom (in dnevnimi iztržki) za april 2020 in prometom (in dnevnimi iztržki) za april 2019.

Uporabljeni odstotekLetni promet
20 %Do 400.000 €
15 %Med 400.000 € in 1.000.000 €
10 %Med 1.000.000 € in 5.000.000 €

Elektronski obrazec, mora vsebovati vse podatke o davkoplačevalcu in dejavnosti (za primerjavo prometa in dnevnih iztržkov). Potrebno je priložiti posebno samo-izjavo v primeru, da znesek prispevka presega 150.000.

Priloge