Nepovratna sredstva za pospeševanje digitalizacije mikro, malih in sredje velikih podjetij

Trgovinska zbornica Julijske krajine (“CCIAA della Venezia Giulia”) je tudi za leto 2019 objavila razpis za olajšave v obliki nepovratnih voucherjev z namenom, da podjetje pospeši digitalizacijo v podjetju na osnovi  t.i. Piano Impresa 4.0.

Prošnjo lahko od 10. aprila do 15. julija 2019 predstavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki delujejo v katerem koli sektorju in ki imajo sedež oz. enoto v pokrajinah Trst in Gorica in ki imajo pogoje, predvidene v razpisu.

Upravičeni so stroški, ki jih je podjetje imelo od 1. januarja 2019. Prispevek bo izplačan v obliki voucherja, ki bo kril 70% stroškov. Znesek voucherja ne sme presegati € 6.000,00.

Prošnjo moramo opremiti z elektronskim podpisom in jo je potrebno poslati po certificirani elektronski pošti (PEC) na sledeči naslov: cciaa@pec.vg.camcom.itZa informacije in predstavitev vloge lahko pokličete na tel. št.: +39 040 6724860.