NACIONALNA PODATKOVNA BAZA in REGISTER F-PLINI

V Uradnem listu je bil objavljen odlok D.P.R. 146/2018, ki vzpostavlja nacionalno podatkovno bazo naprav s fluoriranimi toplogrednimi plini in opremo, ki vsebuje F-pline, in določa, da morajo certificirana podjetja od 25. septembra 2019 sporočiti podatke o nameščenih napravah, popravilih, vzdrževanjih in nadzoru nad uhajanjem ter demontaže opreme in naprav, ki vsebuje fluorirane pline.

Katere naprave pridejo v poštev

Potrebno bo sporočiti podatke vezane na posege, ki so bili opravljeni na sledečih napravah, ne glede na količino F-plinov, ki jih te vsebujejo:

 • stacionarna oprema za hlajenje in klimatizacijo;
 • fiksne toplotne črpalke;
 • fiksna protipožarna oprema;
 • hladilne celice tovornjakov in priklopnikov za hladilnike;
 • električna stikala

Kdaj je potrebno sporočati podatke

Sporočilo mora biti poslano prek internetne povezave na nacionalno podatkovno bazo, ki jo upravljajo Trgovinske zbornice v roku 30 dni od:

A. namestitve opreme/naprave;

B. prvega posega preverjanja uhajanja, vzdrževanja ali popravilu že nameščenih naprav / opreme;

C. demontaže opreme.

Ni predvidena nobena dodatna registracija, saj so podjetja in posamezniki, ki bodo vpisovala podatke v podatkovno bazo, že vpisana v register F-plini in imajo svoj certifikat.

Za upravljanje in vzdrževanje podatkovne baze bodo certificirana podjetja, do meseca novembra, plačala letno pristojbino Trgovinskim zbornicam v skladu s postopki, ki jih bodo te vzpostavile. Letna pristojbina znaša 21,00 evrov ne glede na število poslanih sporočil.

Katere podatke je potrebno vnesti v sistem

Podatki, ki jih je treba sporočati prek spletne platforme z neposrednim vnosom v sistem ali množični vnašanjem iz datotek v Excelu ali XML formatu, so:

 • datum namestitve (glede na definicijo namestitve) ali datum posega;
 • račun in potrdilo o prodaji (če je na voljo);
 • kraj namestitve / demontaže;
 • podatki o operaterju;
 • vrsta opreme/naprave;
 • količina in vrsta fluoriranih toplogrednih plinov, ki so prisotni in morebitno dodani;
 • ime in naslov centra za recikliranje ali regeneracijo in, če je vmesno, številka certifikata, če so bile količine vgrajenih fluoriranih toplogrednih plinov reciklirane ali regenerirane;
 • identifikacijski podatki certificirane fizične osebe ali certificiranega podjetja, ki je izvedlo poseg;
 • količina in vrsta toplogrednih plinov, pridobljenih med intervencijo na opremi/napravi.

Zapadlost

Od 25. septembra 2019 dalje bo obveznost vodenja registrov opreme in naprav, vzpostavljena z Uredbo 517/2014, spoštovana s sporočanjem podatkovni bazi.

Operaterji (tj. lastniki ali tisti osebki, ki izvajajo efektiven nadzor nad opremo) bodo lahko podatke, ki se nanašajo na posege, opravljene na svojih napravah, prenesli iz posebnega rezerviranega območja.

Nacionalna podatkovna baza bo dostopna na spletni strani https://bancadati.fgas.it.

Nova obveznost torej odpravlja prejšnjo Izjavo F-plini, katero so morali operaterji vnesti na spletno stran instituta ISPRA vsako leto ob koncu meseca maja.

Opomnik

Naj spomnimo, da od 25. julija so vsi prodajalci F-plinov in ne hermetično zaprtih naprav, ki vsebujejo F-pline primorani vpisovati v podatkovno bazo, podatke o prodanih napravah oz. F-plinih. Za vpis teh podatkov se morajo prodajalci predhodno vpisati v zgoraj omenjeni portal. Na spletni strani Ecocamere sta aktivirani tudi sekciji z najpogostejšimi vprašanji vezanih bodisi na Register kot na Podatkovno bazo FGAS.