Mobilnost mladih: prostovoljstvo in delovna praksa v Sloveniji

Projekt „Mobilnost mladih z namenom prostovoljstva in delovne prakse v Sloveniji“ omogoča mladim med 18. in 35. letom, da v časovnem obdobju od 2 tednov do 1 meseca (ali več, odvisno o finančnih zmogljivosti projekta) prebivajo v Sloveniji. V tem času opravljajo delovno prakso ali prostovoljno delo iz področja osebnih interesov posameznika. Cilj projekta je povezovanje izobraženih mladih rojakov iz sosednjih držav z gospodarstvom, državnimi inštitucijami in družbenim sektorjem. To odpira nove priložnosti za sodelovanje z matično domovino, mreženje, krepitev lastnih zmogljivosti in učenje slovenskega jezika. Istočasno seznanja slovenske delodajalce o vseh prednostih mladih, ki živijo izven Slovenije: njihovo dvojezičnostjo, vpetostjo v dve kulturni in identitetni realnosti ter zmožnost povezovanja različnih držav, regij in lokalnih skupnosti na področjih kot so gospodarstvo, znanost, kultura, šport ipd.

Udeležencem delovne prakse je v sklopu projekta zagotovljeno sofinanciranje stroškov bivanja v Sloveniji, ki zadostuje za kritje osnovnih stroškov: namestitev, lokalni prevoz in žepnina.

 

VPRAŠALNIK

Zelo so nam pomembna mnenja in potrebe naše ciljne skupine, saj lahko le z Vašo pomočjo oblikujemo kakovostni program. Zato Vas naprošamo, da izpolnite kratek anketni vprašalnik, do katerega lahko dostopate na povezavi: https://goo.gl/forms/ogBnDjDmFn2X6laE3

Pri pilot projektu „Mobilnost mladih z namenom opravljanja prostovoljstva in delovne prakse v Sloveniji“ so letos sodelovali sledeči partnerji: Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta (SDGZ), Slovenska gospodarska zveza iz Celovca (SGZ), Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra (RASK) in Društvo za razvoj civilne družbe „EU korak“ z Reke ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS).

 

INFO

Za več informacij o možnostih sodelovanju pri projektu se lahko obrnete na koordinatorja projekta Društvo za razvoj civilne družbe „EU korak“ na e-naslov eu.korak@inet.hr ali na natali.eukorak@mail.inet.hr