Covid-19:
praktični napotki

fonte: Regione Lombardia
  1. Pogosto si umivajte roke z vodo in milom ali razkužilom v gelu na osnovi alkohola, ki naj bo na razpolago v vseh javnih obratih, telovadnicah, supermarketih, lekarnah in drugih prostorih odprtih javnosti
  2. Izogibajte se tesnih stikov z ljudmi, ki imajo akutno okužbo dihal.
  3. Izogibajte se objemanja in stiskanja rok
  4. V primeru stika z ljudmi, obdržite razdaljo vsaj enega metra
  5. Ne dotikajte se oči, nosu in ust
  6. Ne uporabljajte istih kozarcev ali steklenic, še posebno v primeru športne aktivnosti
  7. Preden zakašljate ali kihnete, si usta in nos pokrijte s papirnatim robčkom za enkratno uporabo. Če nimate robčka, zakašljajte ali kihnite v rokav v predelu komolca
  8. Protivirusna zdravila in antibiotike jemljite le, če vam jih predpiše zdravnik
  9. Površine razkužujte z razkužili na osnovi klora in alkohola
  10. Zaščitne maske uporabljajte, ko ste izven vašega bivališča v stiku z ljudmi in ob vstopu v trgovske in ostale obrate.

Novi prispevki FJK za pomoč dejavnostim, ki so jih prizadele omejitve vezane na COVID-19

16 novembra 2020 – novicesekcijeZakonske novice

Dežela FJK je odobrila nov razpis za pomoč gospodarskim dejavnostim, ki so jih prizadeli novi ukrepi za omejevanje virusa. Te dejavnosti so navedene v priloženem seznamu. Te pomoči se dodajajo tistim predvidenih z državno zakonodajo. Višina prispevka, način predstavitve vlog, termin Prispevek gre od najmanj 650€ do največ 4.800€, in sicer na osnovi kode ATECO, ki jo podjetje ima kot glavno oz. pretežno dejavnost. Prošnje je potrebno vložiti preko sistema… Read more »

Tags: covid-19dežela fjkfjkprispevki

Dežela FJK v oranžni coni

15 novembra 2020 – noviceZakonske novice

Odločba Ministra za Zdravje z dne 13. novembra je od nedelje postavila v ORANŽNO CONO, poleg drugih, tudi deželo FJK. Prejšnja deželna Odredba 41/PC torej ne velja več in je bila preklicana. Oranžno stanje velja za naslednja dva tedna. Vsaka cona ima svoja pravila (kot smo že poročali). Poleg prepovedi premikanja po 22. uri, razen utemeljenih razlogov, prinaša odločba nekatere pomembne posledice in sicer: Gostinske dejavnosti lahko delajo izključno preko… Read more »

Tags: covid-19oranžna cona

Omejevalni ukrepi COVID-19 v Sloveniji

13 novembra 2020 – noviceZakonske novice

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga Slovenska vlada je na seji 12.11.2020 v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID 19 sprejela novi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. novembra 2020. 1. člen Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in… Read more »

SKLAD ZA GOSTINSTVO: Prispevki za nakup italijanskih agroživilskih pridelkov

13 novembra 2020 – novicesekcijeZakonske novice

V Uradnem listu je bila objavljena uredba, ki uvaja t.z. Sklad za Gostinstvo vreden 600 milijonov evrov, ki bo namenjen sofinanciranju nakupa, s strani gostinskih obratov (restavracije, bari, kmečki turizmi, menze, katering, hoteli z restavracijo, idr.) italijanskih kmetijskih pridelkov in proizvodov. Višina pomoči in kriteriji 50% stroška od 1.000 do 10.000 EUR (brez DDV) prispevek je podvržen pravilu “de minimis” upravičeni stroški so samo tisti, ki so nastali po 14.… Read more »

Odredba 41/PC Dežele FJK

13 novembra 2020 – Non categorizzatonovicesekcijeZakonske novice

S ciljem zajezitve širjenja virusa Covid-19, je predsednik Dežele FJK podpisal novo uredbo, št. 42/PC, ki določa nekatere splošne in specifične dodatne ukrepe, glede na tiste, ki so že določeni na državni ravni. Ukrep začne veljati 14. novembra in velja do 29. novembra na celotnem območju Dežele FJK. Splošni ukrepi Obveznost nošenja maske tudi na odprtem. Oproščeni so otroci pod 6. letom in kdor izvaja športno dejavnost, ter osebe s… Read more »

Tags: covid-19fedrigafjkodredba

fonte/vir: Governo.it

Nova uredba DPCM: policijska ura od 22 do 5 in različne omejitve glede na cono

5 novembra 2020 – noviceZakonske novice

Predsednik Conte je v prejšnji noči podpisal novo uredbo DPCM, ki potrjuje zaprtje gostinskih obratov ob 18 (kot je bilo predvideno v prejšnjem ukrepu z dne 24. oktobra). Policijska ura velja od 22 do 5. Ukrep začne veljati 5. novembra do 3. decembra. V uredbi so predpisi, ki bodo veljali na državni ravni, in predpisi, ki bodo veljali na deželni ravni. Predviden je režim, ki se razlikuje glede na deželo… Read more »

Uredba o povračilu škode (Decreto Ristori): nepovratni prispevki

30 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

Glavni predvideni ukrepi Kot smo že poročali v zadnji okrožnici, je vlada z zakonsko uredbo 137/2020 predvidela priznanje nepovratne subvencije v korist subjektom, ki izvajajo določene dejavnosti, ki spadajo v gospodarske sektorje, ki so jih doletele omejitve, določene v uredbi DPCM z dne 24. oktobra. Ukrep je namenjen zlasti sektorjem gostinstva, zabave, športu in prevozom, ki so na seznamu šifer ATECO, ki so priložene uredbi. Podobno kot je veljalo v… Read more »

Tags: COVIDprispevki

Prehajanje meje: odlok Vlade Republike Slovenije

26 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

S ponedeljkom, 26. oktobra, prehajanje meje med Slovenijo in Italijo ni  več mogoče za tiste, ki ne spadajo v katero od skupin 17 izjem iz 10. člena vladnega odloka, ki je bil 24. oktobra objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (glej priponko). Slovenska vlada je zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v drugih državah spremenila seznam rdečih in zelenih držav. Na razširjenem rdečem seznamu, kjer je tveganje za okužbo veliko in iz… Read more »

Tags: COVIDprehajanje meje

Covid-19: nove omejitve z uredbo DPCM z dne 24. oktobra

26 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

V Uradnem listu je bila objavljena zadnja uredba DPCM, ki uvaja nove ukrepe za zajezitev epidemiološkega izrednega stanja vezanega na Covid-19. Ukrepi veljajo od 26. oktobra do 24. novembra 2020 in delno spreminjajo tiste, ki so bili predvideni z ukrepi z dne 13. in 18. oktobra. Glavne novosti uredbe DPCM Priporočljivo je izogibanje premikanju z javnimi ali zasebnimi prevoznimi sredstvi, razen zaradi službenih obveznosti, študija, zdravja, nujnosti, ali opravljanja dejavnosti… Read more »

Tags: COVIDdpcm

Covid-19 in karantena: bolovanje

23 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

Smart working Zavod INPS je pojasnil, da za osebe, ki delajo od doma (agilno delo ali smart working), ker pripradajo tz. ranjlivim kategorijam, ne morejo koristiti ​​nadomestila za bolniško, če še naprej opravljajo svoje delo od doma. V primeru dokazane bolezni pa, ki začasno onemogoča opravljanje delovnih obveznosti, lahko delavec dostpa do predvidene socialne varnosti. Karantena Zavod je tudi pojasnil nekatere vidike vezane na karanteno, ki je odrejena po administrativnem… Read more »

Tags: COVIDdopolnilna balagajnainps

Dostop do uradov Davčne uprave v FJK

20 oktobra 2020 – novice

Kot verjetno že veste, je dostop do uradov davčne uprave, odkar je v teku epidemija koronavirusa, zelo omejen. Vzpostavljen je bil sistem obvezne predhodne najave preko spletne strani: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup/prenotazionionline.htm?wizard_step=0, kjer se najprej izbere deželo in šele nato posamezen urad in storitev, ki jo želimo opraviti. Vsem strankam in članom zato svetujemo, da se poslužujejo spletnih storitev Davčne uprave, oz. da predhodno preverijo na spletni strani AdE storitve, za katere lahko… Read more »

Tags: davčni uradfjkpredhodna najava

Glavne novosti uredbe DPCM 18. oktober 2020

19 oktobra 2020 – novicesekcijeZakonske novice

Dne 18. oktobra je bila podpisana nova uredba, ki določa nekatera nova pravila obnašanja, ki pripomorejo k omejitvi kroženja koronavirusa. Konference, srečanja in sestanki Vse kongresne dejavnosti so prekinjene, razen če ne potekajo na daljavo. Prav tako sestanki v skopu javne uprave morajo potekati na daljavo, razen, če za to ne obstajajo tehni razlogi. Prav tako je toplo priporočljivo, da tudi zasebni sestanki potekajo na enak način. Gostinstvo in sorodne… Read more »

Odlog plačila davka IRAP v Deželi FJK

18 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

Deželna vlada FJK je ena izmed prvih, ki so v Italiji določile odlog plačila drugega obroka deželnega davka IRAP, ki bi sicer zapadel 30. novembra. Podjetja in samostojni poklici, bodo tako lahko celotni davek za leto 2020 plačali v enkratnem znesku junija 2021.

Uredba DPCM 13. oktober 2020: glavne novosti

13 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

V prejšnji noči je bila podpisana nova uredba Predsednika Vlade, ki pa ni bila še objavljena v Uradnem listu. Uredba stopi v veljavo dne 14. oktobra. MASKE IN MEDSEBOJNA RAZDALJA VSAJ ENEGA METRA Potrjene so obveznosti iz uredbe z dne 7. oktobra (sdgz.it/uredba-dpcm-z-dne-7-oktobra-2020-st-125/), ki zadevajo, med drugim, tudi nošenje zaščitnih sredstev za dihala tudi na odprtem. Potrjena je obveznost spoštovanja medsebojne razdalje vsaj enega metra, razen v izjemah, ki jih… Read more »

Tags: covid-19dpcm

fonte | vir: Ministero degli Affari Esteri

Povratek v Italijo iz tujine: novosti od 1. oktobra 2020

1 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

NAVODILO 1 Direkcija za zdravje avtonomne dežele FJK je ažurirala navodila vezana na povratek v Italijo po bivanju ali tranzitu v nekaterih državah, ali delih le teh, v predhodnih štirinajstih dneh. Osebe, ki vstopajo v Italijo iz Hrvaške, Grčije, Malte, Španije, Pariza in dežel Auvergne Rhône-Alpes, Korzike, Hauts de France, Île de France, Nove Akvitanije, Okcitanije, Provanse in Alpe-Obala, morajo sporočiti svoj vstop pristojni službi zdravstvene ustanove kraja bivanja/domicila: Predstaviti… Read more »

Tags: COVIDpovratek iz tujine

Odredba 30/PC Dežela FJK

1 oktobra 2020 – noviceZakonske novice

Spoštovani člani, Predsednik Dežele FJK je z lastno Odredbo 30/PC podaljšal veljavnost Odredbe 22/PC do vključno 15. oktobra 2020. Ostajajo veljavne tudi določbe Ministrstva za zdravje z dne 12. in 16. avgusta ter tista z dne 21. septembra. Spominjamo, da obstaja obveznost nošenja maske tudi na odprtem, kjer je možnost nastajanja spontanega in/ali občasnega združevanja ljudi in ni možno zagotoviti medsebojne razdalje vsaj enega metra. Ostaja veljavna tudi izjema za otroke pod 6… Read more »

Odredba 27/PC FJK

2 septembra 2020 – noviceZakonske novice

Predsednik Dežele FJK je z lastno Odredbo 27/PC podaljšal veljavnost Odredbe 22/PC do vključno 30. septembra 2020. Ostajajo veljavne tudi določbe Ministrstva za zdravje z dne 12. in 16. avgusta. Želimo opozoriti, da odredba Ministrstva za zdravje z dne 16. avgusta določa obveznost nošenja maske tudi na prostem od 18-ih do 6-ih, v območjih, ki so v neposredni bližini lokalov odprtih za javnost in na javnih površinah, kjer je možnost… Read more »

fonte | vir: Ministero degli Affari Esteri

Povratek v Italijo iz tujine: podaljšanje omejitev, karantena, bris

6 avgusta 2020 – NewsnoviceNovità normativeZakonske novice

Kot smo že poročali v prejšnjih dneh, veljajo za povratek v Italijo iz tujine določene omejitve za osebe, ki prihajajo iz območij, za katera velja slaba epidemiološka slika. Pravila določajo Odredbe ministrstva za zdravje z dne 16 in 24. ter 30 julija, ki podaljšuje veljavnost prejšnjih ukrepov za 10 dni oz. do objave nove uredbe predsednika vlade. Glede na trenutne razmere v teh državah in glede na to, da je… Read more »

Odredba 22/PC Dežele FJK

3 avgusta 2020 – Non categorizzatonoviceZakonske novice

Zadnja odločba št. 22 / PC Dežele FVG potrjuje nekatere koncepte in pravila za omejitev porasta okužb. Uporaba maske je obvezna, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj enega metra. Pomembne novosti, povezane s povratkom iz tujine sodelavcev podjetij iz dežele FJK, so določene v točki 6, kjer se sklicuje na previdnostne ukrepe, ki jih je določila Direkcija za Zdravje in o katerih smo že poročali. Poudarja se tudi potreba… Read more »

Tags: COVIDfvgordinanza

Povratek v Italijo iz tujine: omejitve, karantena, izjeme

28 julija 2020 – noviceZakonske novice

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča svoje člane o pravilih, ki veljajo za povratke iz tujine za ljudi, ki prihajajo z območij, za katera velja slaba epidemiološka slika. Pravila določata Odloka ministrstva za zdravje z dne 16. in 24. julija. Povratek v Italijo in tranizit Prepoved vstopa v Italijo do 31. julija velja za osebe, ki so v zadnjih 14 dneh prečkale ali bivale v sledečih državah: Armenija, Bahrajn, Bangladeš, Brazilija,… Read more »

Uredba DPCM 14.7.2020: podaljšanje ukrepov za omejitev COVID-19

20 julija 2020 – NewsnoviceNovità normativeZakonske novice

Na Uradnem listu je bila objavljena uredba Predsednika Vlade DPCM 14.07.20, ki vsebuje dodatna navodila in ukrepe za omejitev širjenja epidemije Covid-19. Podaljšanje ukrepov na 31. julij 2020 Vlada podaljšuje do 31. julija ukrepe, ki so bili predvideni v prejšnji uredbi z dne 11. junija. Ostajata veljavni veljavni tudi odredbi Ministrstva za Zdravje z dne 30. junija in 9. julija 2020. Posodobitev nekaterih smernic za omejitev širjenja virusa Nekoliko so… Read more »

Uredba o “poenostavitvah” objavljena v Uradnem listu

17 julija 2020 – noviceZakonske novice

Nujni ukrepi za poenostavitve in digitalne inovacije (zakonska uredba) Ministrski svet je odobril uredbo, ki uvaja nujne ukrepe za poenostavitve in digitalne inovacije. Uredba je bila objavljena na Uradnem listu. Uredba posega zlasti na štiri glavna področja: poenostavitve v zvezi z javnimi naročili in gradbeništvom postopkovne poenostavitve in odgovornosti ukrepi za poenostavitev za podporo in razširjanje digitalne uprave poenostavitve glede poslovnih dejavnosti, okolja in zelene ekonomije. 1.Javna naročila in gradbeništvo… Read more »

Ponovni zagon po Covidu-19: nova sredstva FJK za podjetja, ki inovirajo

14 julija 2020 – novicesekcijeuslugeZakonske novice

Avtonomna dežela FJK je namenila dodatna sredstva podjetjem, ki vlagajo v inovacije iz sklada ROP ESRR 2014–2020 za kljubovanje gospodarskim razmeram, do katerih je pripeljala epidemija Covid-19. TEHNOLOŠKE INOVACIJE: linija 2.3.c.1 15. juljia se odpira razpis za podporo konkurenčnosti in tehnoloških inovacij MSP v različnih sektorjih deželnega proizvodnega sistema, ki financira tehnološke naložbe za kljubovanje izrednim zdravstvenim razmeram vezanih na epidemijo Covid-19. INOVACIJA V PROCESU IN ORGANIZACIJI: linija 1.2.a.1 21.… Read more »

Subvencije dežele FJK za podjetja: sprememba seznama upravičenih dejavnosti

7 julija 2020 – novicesekcijeuslugeZakonske novice

Dežela FJK je odobrila razširitev seznama kod dejavnosti, ki so upravičene do nepovratnih prispevkov za kritje škode (upad prometa), ki jih je povzročila epidemija Covid-19. Glede na prejšnjo izvedbo, so bile dodane nekatere dejavnosti, pod pogojem, da so slednje tudi prisotne v rednem izpisu iz registra podjetij in da imajo upravičenci sedež v deželi FJK, iz seznama pa so bile tudi črtane nekatere kategorije. Vsak upravičenec lahko predstavi le eno… Read more »

Odredba 20/PC Dežele FJK

1 julija 2020 – novicesekcijeZakonske novice

Predsednik avtonomne dežele Furlanije Julijske-krajine je podpisal novo odredbo št. 20/PC, ki velja od danes 1. julija do 31. julija. DOLOČILA Potrjujejo se sledeča določila: obvezna je uporaba zaščitnih sredstev za dihala v zaprtih prostorih dostopnih za javnost in v vseh primerih, ko ni možno ohranjati medsebojno razdaljo vsaj enega metra (tudi na odprtem) med osebami, ki se sobivajo. Ob premikanju s prevoznimi sredstvi je potrebno uporabljati zaščitno masko, če… Read more »

Anticipiranje uporabe zadnjih 4 tednov socialnih blažilcev, ki jih določa Zakonodajna uredba št. 52/2020

26 junija 2020 – noviceZakonske novice

Zakonska uredba št. 52 z dne 16. junija 2020 uvaja nekatere spremembe in dopolnitve predpisom o dopolnilni blagajni (CIG), ki jih vsebuje prejšnja uredba Cura Italia in uredba o ponovnem zagonu (členi 19 in sledeči zakonske uredbe 18/20, preoblikovani v zakon 27/20, pozneje spremenjeni z zakonodajno uredbo 34/20), v veljavi od 17. junija 2020. Skupno obdobje 18 tednov Predvideno je anticipiranje obdobja dodatnih 4 tednov dopolnilne blagajne, katere uporaba je… Read more »

Nepovratni prispevki po členu 25 zakonske uredbe 34 z dne 19.05.2020 (Uredba ponovni zagon)

11 junija 2020 – novicepobudeuslugeZakonske novice

T.z. »Uredba za ponovni zagon« predvideva izplačilo nepovratnega prispevka za samozaposlene (podjetja in samostojni poklici), ki so utrpeli večje nižanje prometa vezanega na Koronavirus. Kdaj? Ne gre za t.z. “click day”. Prošnje je možno vlagati le v elektronski obliki (Entratel ali preko spletne strani davčne uprave) od 15.6.2020 do 13.8.2020. Kdo so upravičenci? (subjektivni predpogoj) Vsi aktivni gospodarski subjekti, ki v letu 2019 niso presegli prihodkov ali honorarjev  v višini… Read more »

Tags: prispevkisubvencije

Nepovratni prispevki dežele FJK za podjetja zaradi krize Covid-19

5 junija 2020 – noviceuslugeZakonske novice

Od 8. ure dne 10. junija bo Dežela FJK odprla termine za predložitev vlog za nepovratni prispevek podjetjem zaradi krize Covid-19. Prispevek je namenjen vsem podjetjem v sektorjih, ki so navedeni v spodnjem seznamu (v italijanščini), kjer je naveden tudi potencialni znesek v korist vsakega podjetja. Iz seznama kaže, da odpadejo podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo živil in samostojni strokovnaki, izključeni naj bi bili tudi gradbena podjetja, inštalaterji in… Read more »

SUBVENCIJE ZA PODJETJA: Razpisi v Deželi FJK z bližnjo zapadlostjo

4 junija 2020 – NewsnoviceServiziZakonske novice

OD 3. JUNIJA 2020 Deželna direkcija za delo Nepovratni prispevki za zaposlovanje nezaposlenih oseb s stalnim bivališčem v deželi FJK za nedoločen ali določen čas, tudi z zmanjšanim delovnim urnikom, ali sezonsko https://bit.ly/Incentivi_assunzionedisoccupati OD 10. JUNIJA 2020 Deželna direkcija za proizvodne dejavnosti DZ 3/2020, 5. člen Nepovratni prispevki za turistične, trgovske, obrtniške in nastanitvene dejavnosti, storitve osebam (škoda zaradi izrednega stanja ob epidemiji COVID-19) NAČIN PREDSTAVITVE VLOG BO OBJAVLJEN NA… Read more »

Tags: prispevkisubvencije

Odredba 16/PC Dežele FJK

4 junija 2020 – novicesekcijeZakonske novice

Predsednik avtonomne dežele Furlanije Julijske-krajine je podpisal novo odredbo št. 16/PC, ki velja od danes 4. junija do 30. junija. Glavne novosti so sledeče: obvezna je uporaba zaščitnih sredstev za dihala v zaprtih prostorih dostopnih za javnost in v vseh primerih, ko ni možno ohranjati medsebojno razdaljo vsaj enega metra med osebami, ki se sobivajo. Potrebno je vsekakor imeti s sabo zaščitna sredstva, ko smo izven lastnega doma; Poleg tistih,… Read more »

Tags: covid-19fjkodredba

Prehajanje meje med Italijo in Slovenijo: nov odlok slovenske vlade

26 maja 2020 – novicesekcijeZakonske novice

Slovenska vlada je na dopisni seji dne 25. maja 2020 sprejela novo ureditev glede vstopa v Slovenijo in predvidene 14-dnevne karantene, ki začne veljati 26. maja. Obvezna karantena in izjeme Karantena ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se odpravlja postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v državah EU in schengenskega območja in na podlagi dvostranskih tehničnih dogovorov s temi… Read more »

Tags: italijaprehajanje mejeslovenija

Odredba 14/PC Dežele FJK in uredba DPCM 17.05.2020: Ponovni zagon gospodarskih dejavnosti

18 maja 2020 – novicesekcije

Predsednik avtonomne dežele Furlanije Julijske-krajine je podpisal v poznih večernih urah dne 17. maja novo odredbo, ki velja od danes 18.maja do 3. junija. Glavne novosti so sledeče: za vse, ki se podajo izven svojega bivališča, razen primerov iz 2. točke, je obvezna uporaba zaščitnih sredstev za dihala in ohranjanje medsebojne razdalje vsaj enega metra, kot predvidena veljavna zakonodaja, ob upoštevanju strožjih sektorskih določb; ni potrebna uporaba zaščitnih sredstev za… Read more »

Tags: covid-19

Ponovno odprtje 18. maja: uredba DL 33/2020 in deželne smernice za gospodarske sektorje

17 maja 2020 – novicesekcijeZakonske novice

Spoštovani člani, nova zakonska uredba z dne 16. maja 2020 št. 33, z naslovom Nadaljnji nujni ukrepi za reševanje epidemiološkega izrednega stanja zaradi COVID-19. Predvidena so nova pravila za premikanje, sestanke, verski obredi, izobraževalne dejavnosti ter odobritev deželnih protokolov in smernic za gospodarske, proizvodne in družbene dejavnosti. Glavne točke uredbe: od 18. maja prenehajo omejitve gibanja na ozemlju vsake posamezne dežele od 3. junija dalje bodo sproščena potovanja med deželami,… Read more »

Tags: deželne smerniceponovno odprtjezakonska uredba

ZAKONSKA UREDBA “PONOVNI ZAGON” – glavni ukrepi za podjetja

15 maja 2020 – noviceZakonske novice

Spoštovani člani, posredujemo vam glavne novosti nove zakonske uredbe za Ponovni zagon Italije,, ki jo odobrila Vlada vsebuje številne ukrepe v podporo družinam, samostojnim poklicem in podjetjem ter posodablja določbe prejšnjih uredb „Cura Italia“ (zakonska uredba z dne 17. marca 2020, št. 18, spremenjena v zakon št. 27/2020) in uredba “Likvidnost” (DL 8. april 2020, št. 23). Do trenutka, ko ne bo še objavljena na Uradnem Listu in objave odredbe Dećele,… Read more »

Ponovno varno odprimo naša podjetja: posnetek webinarja z dne 14. maja 2020

15 maja 2020 – novicepobudesekcijeusluge

Objavljamo posnetek predavanja Varno ponovno odprimo naša podjetja: PROIZVODNE DEJAVNOSTI IN GRADBIŠČA (v italijanščini) inž. Nicole Sudana in Igorja Mingota z dne 14.05.2020 o predpisih, ki jih morajo spoštovati proizvodna in gradbena podjetja ob ponovnem zagonu dejavnosti po obveznem zaprtju zaradi koronavirusa. Vsebina predavanja: kratka predstavitev koronavirusa in vpliva na človeka kratka predstavitev biološkega tveganja in njegove ocene predstavitev zakonodajnih odlokov, ki določajo pogoje za ponovno odprtje podjetij postopki za… Read more »

Tags: attività produttivecantieriCOVIDcovid-19gradbišča

Impresa SIcura – Varno podjetje: povračilo stroškov za nakup varnostne opreme

7 maja 2020 – novice

Agencija Invitalia je objavila razpis Impresa SIcura, katerega namen je podpirati varnost in kontinuiteto proizvodnih procesov podjetij vseh velikosti, ki delujejo v Italiji. Vloga omogoča povrnitev stroškov, ki jih imajo podjetja zaradi nakupa naprav in drugih sredstev za osebno zaščito  namenjenih zadrževanju in preprečevanju okužbe z virusom COVID-19. Na voljo je 50 milijonov evrov razpoložljivih virov (sredstva Inail, čl. 43,1 DL Cura Italia z dne 17. marca 2020). Impresa SIcura… Read more »

Tags: invitaliasubvencijevarnostna oprema

Uredba ministrstva za Gospodarski razvoj: sprememba seznamov DPCM 26. april

7 maja 2020 – novicesekcijeZakonske novice

Ministrstvo za Gospodarski razvoj Stefano Pattuanelli je podpisal uredbo, ki spreminja sezname dejavnosti, ki so predvideni v uredbi DPCM z dne 26. aprila in dodaja nekatere gospodarske dejavnosti, ki lahko odprejo. Dejavnosti so sledeče: PRILOGA 1 (trgovina) Prodaja na drobno plovil in opreme Prodaja na drobno koles in opreme  PRILOGA 2 (storitve osebam in živalim) Storitve negovanja hišnih ljubljenčkov ALLEGATO 3 (attività produttive e filiere) ATECO 90.03.02 Konzerviranje in restavriranje… Read more »

Tags: uredba

Varnostni protokoli proti Covidu na gradbiščih

4 maja 2020 – novicesekcije

Spoštovani član, ponovni zagon dejavnosti v skladu z določbami uredbe Predsednika vlade z dne 26. aprila 2020 predvideva takojšnje upoštevanje  varnostnih ukrepov proti širjenju okužbe v vseh gospodarskih sektorjih. Uredba vsebuje tudi “Skupni protokol za pravilnik za omejevanje širjenja virusa Covid-19 na gradbiščih“, ki ga prilagamo. Kot prvi temeljni korak – da razumete ukrepe, ki jih je treba sprejeti – morate natančno prebrati vsebino protokola in nato v celoti uporabiti… Read more »

Tags: protokolvarnost

Nova samo-izjava veljavna od 4. maja 2020

4 maja 2020 – Non categorizzatonoviceZakonske novice

S strani centralnega urada za slovenski jezik dežele FJK smo dobili dvojezično samoizjavo, katero je potrebno izpolniti in izročiti kontrolnim organom v primeru premikanja od lastnega doma ali bivališča. Samoizjava je bila sprejeta na podlagi zadnje uredbe DPCM z dne 26. aprila in velja od 4. maja dalje. PRILOGE

Tags: autodichiarazionedpcmsamoizjava

Odredba FJK 12/PC

4 maja 2020 – Newsnovice

Predsednik dežele FJK je 3.5.2020 podpisal novo odredbo št. 12/PC, ki velja od 4. do 17. maja 2020 v kateri so sledeča določila: vsakdo, ki gre izven svojega bivališča, mora vzdrževati medosebno razdaljo najmanj enega metra, ki jo zahteva trenutna zakonodaja, ali morbitne strožje sektorske določbe; zaščita dihal ni potrebna: a) pri vožnji avtomobilov ali motornih koles, razen pri službenih vozilih, za katera veljajo pravila, ki jih določi delodajalec; b)… Read more »

Tags: covid-19

Varnostni ukrepi pri prevzemu hrane (takeaway)

2 maja 2020 – Non categorizzatonovicesekcije

Želimo spominjati vse obrate, da lahko, na podlagi odredbe št. 11 Dežele FJK in na podlagi nove uredbe DPCM z dne 26. aprila, da lahko izvajajo svojo dejavnost tudi preko prevzema hrane s strani strank (in ne samo preko dostave). Stranke bodo morale spoštovati nekaj enostavnih pravil ohranjanje medsebojne varnostne razdalje vsaj enega metra uporaba maske ni dovoljeno uživati živilskih izdelkov znotraj in zunaj obrata po zaključenem nakupu se ni… Read more »

Tags: covid-19hrana


Ponovno odprtje dejavnosti od 4. maja: ukrepi, ki jih je treba sprejeti s posebno pozornostjo

30 aprila 2020 – Novicesekcije

Varnost in zdravje ob ponovnem zagonu dejavnosti Spoštovani član, uredbo Predsednika vladez dne 26. aprila 2020 je razširila seznam sektorjev, ki bodo lahko ponovno zagnale svojo dejavnost od ponedeljka, 4. maja. To je v vsakem primeru podrejeno potrebi strogega izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe. Kot smo že sporočili, so uredbi priloženi razni protokoli in pravila za preprečevanje okužbe, ki so posebej mišljeni za naslednje dejavnosti: Ukrepi za trgovske obrate skupni… Read more »

Tags: coronaviruscovid-19

Nova Uredba Predsednika Vlade – DPCM z dne 26. aprila: faza 2

28 aprila 2020 – NewsNotizie fiscaliNoviceZakonske novice

Po tiskovni konferenci z dne 26. aprila, je bila v Uradnem listu objavljena nova uredba Predsednika vlade. Določbe uredbe začnejo veljati od 4. maja 2020 do 18. maja 2020. Če so dežele sprejele bolj omejevalne ukrepe, ostanejo v veljavi. Nujni ukrepi za preprečevanje okužbe na celotnem nacionalnem ozemlju (Člen 1) a) dovoljena so samo potovanja, ki so motivirana z dokazanimi delovnimi potrebami ali nujnimi razmerami, oz. zaradi zdravstvenih razlogov in… Read more »

Tags: contecoronaviruscovid-19uredba

ordinanza 11 fvg

Odredba Dežele FJK št. 11/PC

26 aprila 2020 – NoviceZakonske novice

Predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga je podpisal odredbo št. 11, ki vsebuje sledeče pomembne novosti, ki bodo veljale od jutri, 27. aprila 2020 do 3. maja 2020: prodaja hrane in pijače za s sabo (takeaway) bo dovoljena gostinskim in drugim podjetjem ter obrtniškim dejavnostim in tistim navedenih v Odredbi 10 / PC z dne 13. aprila 2020. Prodajo za s sabo oz. za odnos na dom bo možno opravljati samo… Read more »

Tags: fjkodredba

INPS: Izplačilo nadomestnega dohodka (CIG)

24 aprila 2020 – novice-nerabitZakonske novice

Spoštovani član, Združenje je s strani zavoda INPS prejelo dopis, da so v pripravi dovoljenja za prošnje za nadomestni dohodek (cassa integrazione). Spominjamo vas, da se dovoljenja pošiljajo preko dvosmernega nabiralnika in vas zato želimo opozoriti, da pregledujte ta kanal, saj boste tako lahko zaključili postopek s posredovanjem obrazca SR41, ki je potreben za obdelavo plačila. Kar se tiče podjetij, ki se poslužujejo storitev našega urada za plače pri Servisu,… Read more »

Tags: dopolnilna balagajna

Covid-19: Varnostni ukrepi, obveščanje delavcev in vrnitev na delo; zdravniški pregledi

23 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitusluge

Spoštovani člani, kot veste, se naša struktura v trenutni izredni situaciji ni nikoli ustavila, vendar je morala zaradi varnostnih razlogov zmanjšati prisotnost osebja v pisarnah, biti nedostopna za javnost in spodbujati delo od doma. Neposredna posledica je bila tudi prekinitev zdravniških pregledov v okviru obveznega zdravstvenega nadzora, ki ga izvajamo v sodelovanju s tržaškim Confartigianato. Z veseljem vas obveščamo, da bodo naši pristojni zdravniki od začetka maja nadaljevali s pregledi… Read more »

Tags: ukrepizdravniški pregledi

Vstop na italijansko ozemlje s strani tujih prevoznikov

21 aprila 2020 – NewsServizi

Italijanska vlada je uvedla v obdobju izrednega stanja zaradi epidemije virusa Covid-19 vrsto ukrepov, ki omejujejo prosto premikanje oseb in podjetniške dejavnosti. V tem kontekstu prevozi blaga nimajo posebnih omejitev, vendar se morajo tudi prevozniki prilagoditi novi zakonodaji kar se tiče vstopa voznikov na italijansko ozemlje. Z uredbo št. 145 z dne 3. aprila 2020 sta ministrstvi za zdravje ter ministrstvo za infrastrukturo in prevoze uvedli nove predpise za tuja… Read more »

Tags: mednarodni prevoziprevozniki

Navodila ASUGI za podjetja verige preskrbe s hrano in za dostavo živilskih izdelkov na dom

20 aprila 2020 – Novicesekcije

Zdravstveno-univerzitetno podjetje za Tržaško in Goriško (ASUGI)  je poslalo okrožnico, ki vsebuje nekaj praktičnih navodil v zvezi z dostavo obrokov in prehrambenih izdelkov na dom ter s proizvodnjo hrane. DOSTAVA HRANE NA DOM Kar zadeva dostavo hrane na dom, mora biti v načrtu podjetja za samokontrolo HACCP predviden poseben postopek, ki navaja specifična tveganja, povezana s prevozom. Ta dokument mora biti prisoten tudi v prevoznih sredstvih, ki se uporabljajo za… Read more »

Tags: dostavahaccphranaproizvodnja

Trgovinska Zbornica CCIAA TS-GO namenila 200.000€ za komisije pri jamstvih za MSP

19 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

Zbornica za trgovino, Industrijo, obrtništvo in kmetijstvo za Trst in Gorico – na voljo je 200.000,00 EUR za mala in srednje-velika podjetja v Trstu in Gorici za nižanje stroškov za provizije v zvezi z jamstvi, ki so jih od 23. marca 2020 izdali Confidi ali javni jamstveni skladi za pridobitev izrednih posojil zaradi izrednih razmer ob pandemiji COVID-19.   PRISPEVEK JE PREDVIDEN ZA KOMISIJE, VEZANE NA ŽE ODOBRENA JAMSTVA IN… Read more »

Tags: cciaaconfidikomisijesubvencije

INNOtips Webinar: Tehnike in orodja za spletno prodajo: 22.04.20 ob 9.30

17 aprila 2020 – pobudeusluge

Webinar  Tehnike in orodja za spletno prodajo Spoštovani člani in zainteresirana podjetja,  v sredo, 20. aprila 2020 od 9.30 ure dalje organizira SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje brezplačno spletno delavnico o tehnikah in orodjih spletne prodaje (e-commerce). Delavnico vodi g. Marko Petelin IKT podjetja Infordata, ki ima dolgoletne izkušnje na področju spletnega trženja (webmarketing). Program delavnice: Temeljni vidiki spletne prodaje Trendi v letu 2020 Predstavitev tehnik in orodij spletne prodaje Praktična demonstracija: kako ustvariti trgovino na… Read more »

Tags: ecommerceinnotipsnuvolak2

Sporočilo Prefekturi – nekaj pojasnil

16 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

Predhodno sporočilo za dostop do obrata ni potrebna za lastnike/zakonite zastopnike podjetja Kot dopolnitev včerajšnjih novic, želimo nuditi nekaj pomembnih pojasnil, ki smo jih prejeli na našo zahtevo s strani tržaške Prefekture glede predhodnega sporočila (za podjetja, ki morajo ostati zaprta). Eno sporočilo zadostuje za vse vstope v obrat, ki jih nameravamo izvesti Če gre za programirane dostope, jih navedemo v sporočilu Ni potrebno čakati na odgovor za dostop do… Read more »

Tags: comunicazione

Objavljen obrazec za prošnjo za pridobitev jamstva za posojila do 25.000 €

15 aprila 2020 – NoviceZakonske novice

Končno je bil objavljen obrazec za prošnjo za jamstva iz Sklada za mala in srednje-velika podjetja za posojila do 25.000 evrov, kot to predvideva t.i. “Uredba o likvidnosti”. Podjetje ga mora izpolniti in poslati po certificirani (PEC) ali navadni elektronski pošti na banko ali na referenčni Confidi. Obrazcu mora biti priložena kopija veljavnega dokumenta podpisnika. Spominjamo vas, da lahko jamstvo zahtevajo mala in srednja podjetja in fizične osebe, ki se… Read more »

Tags: likvidnost

Sporočila Prefekturi, kot predvideno po uredbi DPCM z dne 10. aprila 2020

15 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

Pregled stanja v obratu s strani podjetnika možen le s predhodnim sporočilom pristojni Prefekturi Naše člane bi radi spomnili, da so z uredbo DPCM z dne 10. aprila, o katerem smo že pisali, bile podaljšane omejitve iz prejšnjih določb do 3. maja ter je bil nekoliko spremenjen seznam gospodarskih dejavnosti, ki lahko še naprej delujejo, če spoštujejo varnostni protokol z dne 14. marca. Posodobljeno je bilo tudi sporočilo, ki ga… Read more »

Tags: prefekturasporočilo

Nujna odredba št.10 Dežele FJK

13 aprila 2020 – Novice

Objavljena je bila deseta uredba Dežele FJK. V nadaljevanju povzemamo glavne novice. Za dodatne podrobnosti prilagamo dokument v celoti: kdorkoli gre od doma, MORA nositi masko ali v vsakem primeru zaščito, ki pokriva nos in usta in se mora držati razdalje najmanj 1 metra; vsi, ki imajo telesno temperaturo nad 37,5 stopinj, MORAJO ostati doma, kjer živijo ali prebivajo in se morajo za ustrezna navodila obrniti na družinskega zdravnika; podjetja,… Read more »

Tags: dežela fjkfedrigafjk

Nova deželna odredba št.9/PC

12 aprila 2020 – Novice

Predsednik dežele FVG je podpisal novo odredbo št. 9 / PC, ki podaljšuje veljavnost določb iz uredb 2 in 5, ki se nanašajo na javni cestni in železniški prevoz, do 3. maja. Iz tega sledi, da če ne bodo sprejeti nadaljnji ukrepi, bodo dne 14. aprila prenehale veljati omejitve iz odredbe št.7 / PC (podrobnosti lahko preberite na https://www.sdgz.it/nove-odredbe-dezele-fjk/), ki med drugim uvajajo prepoved izvajanja telesnih dejavnosti na prostem, tudi… Read more »

Tags: fjkodredbaordinanza

SDGZ vošči vesele velikonočne praznike

11 aprila 2020 – Novice

Slovensko deželno gospodarsko združenje vošči vam, vašim družinam in sodelavcem vesele velikonočne praznike!   Predsednik SDGZ Robert Frandolic       Razveselite vaše najdražje tudi v tem trenutku z majhno pozornostjo ali jih presenetite z velikončnim kosilom, ki vam ga dostavijo podjetja včlanjena v SDGZ kar na vaš dom. Vse ponudbe in izdelki so na razpolago na spletni strani. www.oddoma.it

Tags: oddoma.itvelika noč

Podaljšanje omejitvenih ukrepov do 3. maja: nekatere novosti med dovoljenimi dejavnostmi

11 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

Predsednik vlade je podpisal uredbo, ki podaljšuje ukrepe za obvladovanje okužbe v okviru epidemiološke krize do 3. maja in ureja varno izvajanje dejavnosti industrijske in komercialne proizvodnje. Določbe začnejo veljati 14. aprila 2020 in veljajo do 3. maja 2020.Uredba predsednika vlade, podpisana 10. aprila 2020, določa (v 2. členu) začasno prekinitev vseh dejavnosti industrijske in komercialne proizvodnje, razen tistih, navedenih v prilogah. Po tozadevnem sporočilu Prefektu Pokrajine, v kateri je… Read more »

Tags: conte

Uredba za likvidnost: ukrepi predvideni za podjetja

10 aprila 2020 – novice-nerabitZakonske novice

Kot smo že poročali, je bila 6. aprila 2020 odobrena “Uredba o likvidnosti” in objavljena dne 8.4.2020 v Uradnem Listu, je strukturirana na naslednji način: Začasni ukrepi za podporo likvidnosti podjetij in imetnikov DDV (vključno s samostojnimi poklici) Da bi zagotovila potrebno likvidnost podjetij, država posreduje kot porok v posameznih operacijah za financiranje. Z drugimi besedami bo gospodarski subjekt (imetnik DDV številke) lahko aktiviral posojilo pri bančni ustanovi, garancijo pa… Read more »

Tags: likvidosturedba o likvidostizakonska uredba

Deželne subvencije za komercialne najemnine in likvidnost podjetij

9 aprila 2020 – Novicesekcije

Spoštovani člani, kot smo že poročali, je Dežela FJK odobrila ukrepe, ki se dodajajo tistim, ki so predvideni v državni zakonodaji (t.z. “cura italia”). Na spletni strani Dežele FJK le bodo lahko podjetja in samostojni poklici predstavili vloge izključno elektronsko za sledeče: 1)Nepovratni prispevek, ki se dodaja državnemu predvidenem v členu 65 uredbe DL 18/2020 za dodatnih 20% stroška najemnine za mesec marec do maksimalno zneska 1000€ za nepremičnine v… Read more »

Tags: pmisubvencije

INPS: kampanja zlonamernih sporočil

9 aprila 2020 – Novice

Cenjene člane obveščamo o zlonamerni SMS kampanji, ki poteka te dni in o kateri poroča INPS. Vse pozivamo, naj bodo še posebej previdni in na svojih napravah ne klikajo ali nalagajo vsebine dvomljivega izvora. Prilagamo sporočilo INPS. Si avvisano gli utenti che è in atto una campagna di “smishing” (‘pesca dei dati’ attraverso SMS) attraverso l’invio di SMS del tipo “A seguito della sua richiesta accredito domanda Covid-19. Aggiorna i… Read more »

Tags: fake smssms

Boni za nakup živil in osnovnih dobrin

8 aprila 2020 – Novice

Občine v deželi FJK so objavile obvestilo za predstavitev izkaza interesa v zvezi z boni za nakupe za podjetja, ki prodajajo živila in osnovna dobrine. Pobuda je namenjena naslednjih tipologijam: male trgovine, vključno s prodajalnami sadja in zelenjave, mesnicami, in ribarnicami hipermarketi supermarketi diskonti minimarketi in druge nespecializirane trgovine s prehrambenimi izdelki zamrznjeni prehrambeni izdelki pekarne V kolikor pristopijo k pobudi, se trgovci obvežejo, da bodo sprejemali posebne „nakupovalne bone“.… Read more »

Nova odredba št. 8 Dežele FJK

8 aprila 2020 – NewsNovicenovice-nerabit

7. aprila je bil podpisan dodatna nujna deželna odredba (št. 8 / PC), ki se dodaja prejšnjim. GLAVNE NOVOSTI Zaprtje vseh trgovskih dejavnosti na velikonočni ponedeljek (13. april 2020). Lekarne, trgovine s parafarmacevtskimi izdelki, trafike in prodajalne na servisnih območjih, ki se nahajajo ob avtocestnem omrežju in oskrbujejo pristanišča in terminale, lahko ostanejo odprte; obvezna je medsebojna varnostna razdalja, uporaba maske ali v vsakem primeru zaščite, ki pokriva nos in… Read more »

Tags: fjkfjkodredbaordinanza

Uredba za likvidnost podjetij

7 aprila 2020 – novice-nerabitZakonske novice

Včeraj (6. aprila 2020) je vlada potrdila novo zakonsko uredbo za namenom ponovnega aktiviranja nacionalnega gospodarskega tkiva (uredba še ni objavljena). V nadaljevanju navajamo nekatere od glavnih ukrepov: posegi za zagotavljanje likvidnosti za podjetja; preložitev rokov aprila in maja. Likvidnost podjetij Banke bodo lahko izdajale posojila MSP-jem in samostojnim poklicom: Do 25 tisoč EUR brez kreditne ocene, če znesek posojila ne presega večje izmed naslednjih postavk: 25% prometa v letu… Read more »

Zdravstvena ustanova Trst-Gorica: asistenca in nadzor nad podjetji

7 aprila 2020 – NoviceZakonske novice

Univerzitetno zdravstvena ustanova za Trst in Gorico je pripravila kontrolni seznam, ki bo podjetjem omogočil omejitev širjenja Covid-19 na delovnem mestu. Aktivna je posebna stran na portalu ASUGI, kjer lahko tudi prenesete prej omenjeni kontrolni seznam. Aktivirana je bila tudi služba COVID-19, ki bo podpirala RSPP, RLS in delavce ter zagotavljala informacije o ukrepih proti okužbah na delovnem mestu. Telefonska številka +39 040 397402 je dostopna: v ponedeljek-četrtek 9.00-16.00 v… Read more »

Tags: asugichecklistcovid-19

Nov spletni portal SDGZ za ponudbo izdelkov in storitev: oddoma.it

6 aprila 2020 – Novicepobudesekcijeusluge

PONUDBA IZDELKOV IN STORITEV oddoma.it DOSEŽITE VAŠE KUPCE PREKO SPLETA! Spoštovani člani, v tem obdobju, ki ga zaznamujejo omejitve zaradi epidemije korona-virusa,  tudi naše gospodarstvo doživlja težke trenutke. Naloga Združenja je tudi, da čim prej reagira na nastalo situacijo in pomaga podjetjem. Cilj je omejevanje škode in ustvarjanje novih priložnosti. V tem kontekstu predstavlja solidarnost med nami osnovo, saj bomo edino s skupnimi močmi lahko kos tej težki situaciji. Poleg informacij, napotkov in praktičnih nasvetov,… Read more »

Tags: ecommercefjkoddoma.itsdgz

Nove odredbe Dežele FJK

4 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

V zadnjih dneh je predsednik dežele FVG podpisal nekatere odredbe v zvezi z izrednimi razmerami vezanimi na epidemijo Covid-19, ki veljajo do 13. aprila 2020. Odredba 6 Ta odredba predvideva podaljšanje ukrepov, predvidenih v prejšnjih odredbah, ki se nanašajo na omejevanje javnega prevoza na celotnem ozemlju dežele FVG do 13. aprila. Če želite preveriti vozne rede, si oglejte spletne strani ponudnikov cestnega in železniškega potniškega prometa. Pokrajina Gorica/ APT S.p.A. Pokrajina… Read more »

Tags: dežela fjk

Podaljšanje omejitev za omejitev širjenja virusa COVID-19 na 13. april

3 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

V Uradnem listu je bila objavljena Uredba predsednika vlade z dne 1. aprila 2020, ki se sklicuje na izvedbene določbe uredbe z dne 25. marca 2020, št. 19 o nujnih ukrepih za spopadanje z epidemiološkim izrednim stanjem zaradi virusa COVID-19, ki veljajo na celotnem državnem ozemlju. Uredba določa, da so nujni ukrepi za omejevanje okužbe, ki se nanašajo na odloke Predsednika vlade z dne 8., 9., 11. in 22. marca… Read more »

Covid-19: Ukrepi dežele FJK za podjetja

2 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

PODPORA PODJETJEM ZA PLAČILO NAJEMNIN Izredni nepovratni prispevki, ki jih bo dežela FVG dodelila poleg ukrepov, ki so že predvideni na nacionalni ravni z zakonsko uredbo z dne 17. marca 2020 št. 18 t.z. »Cura Italia« in drugimi ukrepi, ki so namenjeni popravilu škode, ki jo je povzročilo izredno stanje COVID-19 podjetjem iz sektorja gostinstva, turizma, trgovine in storitev povezanih s temi sektorji in so predvideni v Sklepu 489 Deželnega… Read more »

KONVENCIJA O PREDUJMU ZA NADOMESTNI DOHODEK (ČLENI 19-22 uredbe 18/2020)

2 aprila 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

Italijansko bančno združenje ABI je ob prisotnosti Ministrstva za delo podpisalo sporazum z glavnimi združenji delodajalcev in sindikatov na nacionalni ravni, o možnosti bank, da delavcem zagotovijo predujem za redni nadomestni dohodek (CIGO), če za to ne poskrbi delodajalec sam, in izredni nadomestni dohodek (CIGD), do neposrednega plačila s strani zavoda INPS. Postopek predvideva odprtje kreditne linije s pavšalnim zneskom 1.400 evrov, parametriranim na največ 9 tednov ob popolni zapori… Read more »

Tags: cassa integrazioneCIGDnadomestni dohodek

Civilna zaščita: maske tudi za osebje podjetij, ki dela v stiku z javnostjo

1 aprila 2020 – Novice

Obveščamo člane, da smo prejeli obvestilo s strani tržaške občine, s katerim civilna zaščita obvešča, da bo, poleg najbolj ranljivim skupinam občanov, delila zaščitne maske tudi podjetjem, ki so v tej izrednih razmerah odprta. Maske bodo namenjene prvenstveno osebju, ki dela v stiku z javnostjo. Za dodatne informacije svetujemo podjetnikom, da stopijo v stik s civilno zaščito v občini, kjer imajo sedež in preverijo to možnost. Vsi kontaktni podatki so… Read more »

Tags: civilna zaščitamaske

COVID-19: Protokoli za zajezitev okužbe na delovnih mestih

1 aprila 2020 – NoviceuslugeZakonske novice

Spoštovani člani, v sodelovanju s specializiranim svetovalnim podjetjem ISAQ SRL, vam pošiljamo nekaj praktičnih napotkov, ki so namenjeni preventivnim ukrepom in načinu organizacije dela v podjetjih, razdeljenih po tipologiji dejavnosti.  PROTOKOLI OBNAŠANJA IN UPRAVLJANJA IZREDNEGA STANJA COVID-19 V PODJETJIH

Tags: covid-19protokolvarnost

Prodaja semen, rož in rastlin: zadnje novosti

31 marca 2020 – NewsNotizie fiscaliNoviceZakonske novice

Državna vlada je objavila nekaj pomembnih novic v zvezi s prodajo rož, semen in rastlin. Iz razgovora s pristojnimi organi, vključno s prefekturo, smo dobili potrditev, da je dovoljena tudi prodaja na drobno semen, cvetja, sadik in rastlin tako v drevesnicah kot v cvetličarnah in kmetijskih trgovinah (agrariah). V samoizjavi, ki jo je potrebno izpolniti in jo oddati policistom, bo potrebno ustrezno izpolniti in upravičiti premik iz svojega bivališča zaradi nujnosti.… Read more »

Tags: cvetličarnadrevesnica

Ukrepi dežele in države za podjetja: webinar Agencije za delo FJK

31 marca 2020 – NovicepobudeZakonske novice

Spoštovane člane obveščamo o zanimivi pobude deželne Agencije za delo FJK, ki prireja spletni seminar na temo deželnih in državnih ukrepov za podjetja. Brezplačnega seminarja (v italijanščini) se bo možno udeležiti 2. aprila ob 16.30 preko spletne povezave in registracije na dogodek, ki poteka na spletni strani: www.eventbrite.it/e/biglietti-emergenza-covid-19-misure-regionali-e-nazionali-per-le-imprese-fvg-101548062990

Tags: covid19

Pridobitev PIN INPS in obvezni obrazci pri vlogah

30 marca 2020 – novice-nerabitZakonske novice

Kot dopolnitev novice o možnosti pridobitve PIN INPS po poenostavljenem postopku želimo poudariti, da ta procedura še ni aktivirana. Lahko se prosi za izdajo PIN preko “standardnega” postopka, ki je na voljo na sledeči povezavi: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp. Prvi del kode PIN, pridobljene po opravljenem postopku na spletni strani, bo v tej fazi sprejet za urejanje postopkov za pridobitev nadomestil za samozaposlene, kmetijske delavce, akreditacijo bonusa za varuške itd. OBRAZEC SR-163 ZA… Read more »

Nova samo-izjava za upravičevanje premikanja

30 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Objavljamo zadnjo dvojezično samoizjavo, ki nam jo je posredoval Centralni urad za slovenski jezik dežele FJK. Izjavo je potrebno izpolniti in oddati kontrolnim organom, ki to zahtevajo. Za prestopnike so predvidene visoke globe in sankcije, ki so tudi kazenske narave, zato svetujemo vsem, da ostanejo doma, razen v nujnih primerih (delo/služba, zdravstveni razlogi, nakup osnovnih potrebščin).

Tags: covid19

Prodaja na daljavo tudi za podjetja iz neživilskega sektorja

28 marca 2020 – novice-nerabitpobudeZakonske novice

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča, po objavi zadnje uredbe predsednika vlade in tozadevnem pojasnilu s strani vlade ter pozitivnem mnenju pristojnih organov in avtonomne dežele FJK, da lahko tudi maloprodajna podjetja neživilskega sektorja opravljajo dostave na dom.  Te možnosti se lahko poslužujejo tudi podjetja, ki pred začetkom veljavnosti vladnih določb o omejevanju širjenja Covid-19 niso pridobila dovoljenja SCIA za to dejavnost. Dejavnost je seveda dovoljena, če podjetja poslujejo v celoti… Read more »

Tags: coronavirusCOVIDecommerceecommerce

Od 27. marca dalje je možno predstaviti vloge za izredno dopolnilno blagajno (CIG in deroga) v Deželi FJK

27 marca 2020 – novice-nerabitZakonske novice

Kot smo že poročali, je bil dosežen dogovor med Deželo FJK, sindikati in združenji delodajalcev, med katerimi je tudi SDGZ-Slovensko deželno gopodarsko združenje, ki ureja dodelitev izredne dopolnilne blagajne (CIG in deroga) v Furlaniji Julijski krajini. Ukrep je predviden z uredbo #CuraItalia in je vezan na izredne razmere zaradi COVID-19 ter zadeva zaposlene delavce, ki ne morejo dostopati do drugih zaščit, predvidenih v veljavnih predpisih. Za to podporo lahko zaprosijo… Read more »

Tags: dežela fjk

Novi seznam osnovnih in strateških dejavnosti: uredba DMISE 25.3.2020

27 marca 2020 – NewsNotizie fiscaliNoviceZakonske novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj je z uredbo z dne 25. marca, objavljeno v Uradnem listu, objavilo nov seznam osnovnih dejavnosti, ki lahko ostanejo operativne. Podjetja, katerih dejavnosti se morajo zaradi te uredbe začasno ustaviti, lahko do 28. marca 2020 dokončajo aktivnosti, potrebne za ustavitev, vključno s pošiljanjem blaga iz skladišča. Spominjamo, da je potrebno seznam iz priloge 1 k tej uredbi, potrebno brati skupaj s trgovskimi dejavnostmi, navedenimi v uredbi… Read more »

Tags: covid19osnovne dejavnosti

Kmalu poenostavljen PIN INPS za pridobitev nadomestila samozaposlenim (P.IVA)

26 marca 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

Kot smo že poročali v eni izmed prejšnjih novic, bodo morali posamezni upravičenci, za izplačilo nadomestila s strani zavoda INPS, pridobiti, če ga še nimajo, PIN na spletni strani INPS, ali uporabiti državno kartico za storitve (CNS) ali elektronsko identiteto SPID. Brez vsaj enega izmed teh instrumentov, ne bo možno pridobiti predvidenega nadomestila.  POENOSTAVLJENI PIN INPS Predsednik zavoda INPS Pasquale Tridico je izjavil : “Vse naše storitve so dostopne tudi… Read more »

Tags: COVIDinpsinpspinpin

Ukrepi ZKB za podjetja in posameznike

25 marca 2020 – Novice

Objavljamo informacije, ki nam jih je poslala banka ZKB v zvezi z ukrepi namenjenih podjetjem in posameznikov za omejitev posledic epidemije COVID-19 na finance podjetij in posameznikov. MORATORIJ ZA PREBIVALSTVO Glede na izredne razmere, ki veljajo zaradi epidemije bolezni COVID-19, je banka vzpostavila vrsto ukrepov, s katerimi si lahko pomagate pri upravljanju vaših finančnih obveznosti. Ukrepi vključujejo pobude bančne skupine Cassa Centrale, pomoč, določeno z zakonsko uredbo 18/2020, in subvencije,… Read more »

Tags: bankecoronavirusmoratorij

Nova samoizjava in dogovor na Deželi glede dopolnilne blagajne

24 marca 2020 – NoviceZakonske novice

NOVA SAMOIZJAVA Centralni Urad za slovenski jezik Dežele FJK nam je poslal novo, dopolnjeno dvojezično ITA-SLO samo-izjavo, ki jo uporabljamo za premikanje v nujnih primerih, ki jih predvideva trenutno veljavna zakonodaja in izjemne razmere. Na medministrski ravni tečejo pogovori o strogi zaostritvi sankcij za nespoštovanje prepovedi premikanja, ki bodo predvidevale takojšnje in visoke globe, zaseg vozila, poleg kazenskega postopka. Vsem torej svetujemo, da se premikajo samo in izključno zaradi nujnih… Read more »

Tags: COVIDcovid19

DPCM 22 marec -nekatera pojasnila in praktični napotki

23 marca 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

DEJAVNOSTI VEZANE NA OSNOVNE IN STRATEŠKE VERIGE  Uredba predsednika vlade z dne 22. marca 2020 o prekinitvi dejavnosti zaradi omejevanja širjenja COVID19 predvideva, da lahko dejavnosti, ki niso vključene v Prilogo 1, v vsakem primeru delujejo če so funkcionalne za zagotavljanje neprekinjenosti dobavnih verig dejavnosti iz Priloge 1 k uredbi predsednika vlade z dne 22. marca 2020; če so funkcionalne za zagotavljanje neprekinjenosti javnih storitev in osnovnih storitev iz točke e)… Read more »

Tags: attivita essenzialidelo na daljavodostavadpcmstrateske dejavnosti

Odredba Ministra za Zdravje in Ministra za notranje zadeve: prepoved premikanja med občinami

22 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Z namenom omejevanja širjenja virusa COVID 19 je Ministrstvo za zdravje 22. marca 2020 v dogovoru z Ministrstvom za notranje zadeve izdalo odredbo, ki vsebuje naslednje določbe: vsem fizičnim osebam je prepovedano premikanje z javnim ali zasebnim prevoznim sredstvom v občino, različno od tiste, v kateri se nahajajo, razen za dokazane potrebe zaradi dela, absolutne nuje  ali zaradi zdravstvenih razlogov; odredba začne veljati 22. marca 2020 in ostaja v veljavi… Read more »

Tags: coronavirusCOVIDcovid19koronavirus

Nova uredba DPCM: odprte bodo ostale samo osnovne dejavnosti

22 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Vlada je napovedala novo Uredbo Predsednika Vlade o omejevanju širjenja virusa COVID19. Ukrepi bodo objavljeni v prihodnjih dneh in naj bi veljali vsaj do 3. aprila. Kot po navadi bomo pripravili povzetek in vam ga posredovali. Medtem posredujemo razpoložljive informacije. Prehrana Predvideno ni nobeno zapiranje supermarketov, diskontov, hipermarketov, trgovin z živili. Zaprte pa bodo trgovine s splošno ponudbo, ki poleg hrane prodajajo tudi igrače in oblačila. Zdravila Glede proizvodnje, prevoza… Read more »

Tags: COVID

Nova uredba DPCM: odprte bodo ostale samo osnovne dejavnosti

22 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Vlada je napovedala novo Uredbo Predsednika Vlade o omejevanju širjenja virusa COVID19. Ukrepi bodo objavljeni v prihodnjih dneh in naj bi veljali vsaj do 3. aprila. Kot po navadi bomo pripravili povzetek in vam ga posredovali. Medtem posredujemo razpoložljive informacije. Prehrana Predvideno ni nobeno zapiranje supermarketov, diskontov, hipermarketov, trgovin z živili. Zaprte pa bodo trgovine s splošno ponudbo, ki poleg hrane prodajajo tudi igrače in oblačila. Zdravila Glede proizvodnje, prevoza… Read more »

Tags: COVID

Odredba 4 FJK: dodatne omejitve

22 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Odredba velja od 21.3.2020 do 03.04.2020, razen če ne bo podaljšana veljavnost odloka predsednika vlade z dne 3. 3.2020 in odloka predsednika vlade z dne 11.3.2020 in do nadaljnjih ukrepov. V nadaljevanju pravilnik: pri uveljavljanju prepovedi oddaljevanja od doma ali prebivališča, so z izjemo posebnih potreb, ki jih predvideva zakon, na prostem na javnih mestih prepovedani gibanje, športne dejavnosti in sprehodi, tudi v individualni obliki; Vsakdo, ki je prisoten na… Read more »

Tags: coronavirusCOVIDcovid19

Nadomestilo za samozaposlene

21 marca 2020 – NewsNotizie fiscali

NADOMESTILO ZA SAMOZAPOSLENE Uredba “Cura Italia” št.18 z dne 17. marca 2020 predvideva v členih 27 in 28 nadomestilo v višini 600€ za vse samozaposlene, delavce z usklajenim in neprekinjenim sodelovanjem in ostale delavce, ki vplačujejo prispevke preko ločenega upravljanja INPS (npr. trgovci, obrtniki) in niso upokojenci. Nadomestilo se ne šteje pri oblikovanju dohodka. Nadomestilo bo na podlagi vloge upravičenca izplačal zavod INPS. Pričakujemo navodila s strani zavoda za socialno… Read more »

Podaljšanje rokov za okoljske obveznosti

21 marca 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

  V isti zakonski uredbi Cura Italia so predvidene tudi specifična določila za podjetja, ki so vpisana v Nacionalno evidenco okoljskih upravljavcev (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) ter za podjetja in subjekte, ki morajo predložiti letno izjavo o odpadkih MUD. Dovoljenjem, katerim rok poteče med 31. januarjem in 15. aprilom, je veljava podaljšana do 15. junija 2020. Do 30. junija 2020 se podaljšajo tudi naslednji roki: predstavitev enotnega obrazca za… Read more »

Prodaja na daljavo in dostava na dom: komercialna priložnost

20 marca 2020 – NovicepobudesekcijeuslugeZakonske novice

Kako organizirati dostavo na dom in kateri varnostni ukrepi so potrebni V dopolnitev okrožnici o deželni uredbi, ki zaostruje in še dodatno omejuje gibanje ljudi iz FJK izven doma, želimo podati sledeče informacije tako podjetjem, kot potrošnikom. Po pogovoru s pristojnimi organi (prefektura in kvestura) in z drugimi stanovskimi združenji je bilo potrjeno, da je dostava hrane s strani gostincev in trgovin z živili (vključno s pekarnami, mesnicami in ribarnicami)… Read more »

Tags: coronaviruscovid-19covid19deliverydostavatrgovina

Covid-19: še strožji ukrepi v FJK

20 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga je včeraj (19.03.20) podpisal odredbo, ki določa še strožje ukrepe namenjene omejitvi okužbe s COVID-19. prepoved izvajanja fizičnih ali športnih dejavnosti, kot tudi sprehajanja ali vsekakor zadrževanja na območjih, kjer bi se lahko zbralo več ljudi zaprtje vseh javnih parkov, vrtov ali drugih površin, ki lahko pritegnejo več ljudi hkrati Vsi državljani so dolžni omejiti svoje gibanje izključno na stroge delovne, osebne ali zdravstvene potrebe,… Read more »

Tags: coronaviruscovid-19covid19koronavirus

COVID-19: začasna prekinitev del v gradbiščih

19 marca 2020 – NewsNovicenovice-nerabitsekcijeSezioniZakonske novice

JAVNA NAROČILA Deželna direkcija za infrastrukture in ozemlje je vsem javnim naročnikom poslala okrožnico, vezano na nedavne ukrepe in protokole, ki so bili sprejeti na državni ravni in ki ne omenjajo izrecno gradbišč med tistimi dejavnostmi, ki jih je potrebno začasno prekiniti zaradi širjenja virusa Covid-19. Zaradi narave dela, se predvsem na gradbiščih ustvarjajo situacije, kjer ni možno zagotoviti varnostne razdalje med osebami, ki so istočasno prisotne na delovišču, poleg tega te razdalje ni… Read more »

Tags: coronaviruscovid-19ediliziagradbeništvo

Uredba “Cura Italia”

19 marca 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

Uredba „Cura Italia“, sprejeta 17.3.2020 in objavljena v Uradnem listu dne 18.3.2020, je razdeljena na več tematik: UKREPI ZA PODPORO DELU Navajamo povzetek najpomembnejših ukrepov. DOPOLNILNA BLAGAJNA Vloga za pridobitev CIGO (redna dopolnilna blagajna) in dostop do rednega dodatka Delodajalci, ki v letu 2020 prekinejo ali zmanjšajo obseg svoje delovne dejavnosti zaradi dogodkov, povezanih z izrednimi razmerami ob epidemiji virusa COVID-19, lahko zaprosijo za CIGO ali za dostop do rednega dodatka.… Read more »

Objavljena uredba CuraItalia

18 marca 2020 – NoviceZakonske novice

V Uradnem listu italijanske republike je bila objavljena zakonska uredba DL št. 18 z dne 17. marca 2020. Kot rečeno, je v njej zavzetih več specifičnih ukrepov, o katerih bomo poročali v naslednjih urah. Sledijo uradni izpisi, ki jih lahko najdete tudi na spletni strani Uradnega lista.

Tags: coronaviruscovid-19koronavirus

Zadnje novice o Covid-19

17 marca 2020 – novice-nerabitZakonske novice

UREDBA #CuraItalia Tako imenovana uredba CuraItalia, ki še ni objavljena v Uradnem listu, vsebuje nekatere pomembne ukrepe, ki jih je mogoče povzeti v 5 glavnih tematskih področjih, za skupno vrednost približno 25 milijard EUR: DAVKI DELO SOCIALNI BLAŽILCI PODJETJA ZDRAVSTVO Podrobnejše novice vam bomo posredovali takoj, ko bodo na voljo. OMEJITEV PREDMETOV JAVNEGA PREVOZA V DEŽELI FJK Dežela FVG je odredila omejitev javnega prevoza z avtobusi  in vlaki. Trenutni vozni… Read more »

Tags: koronavirus

Zadnje novice iz Dežele FJK in odlog plačila obrazca F24, ki zapade danes 16.03.20

16 marca 2020 – NoviceZakonske novice

VIDEOKONFERENCA ZDRUŽENJ PODJETNIKOV Z DEŽELO FJK Danes je potekala videokonferenca za krizo Covid 19, ki jo je z gospodarskimi stanovskimi združenji organiziralo deželno odborništvo za gospodarstvo in turizem z odbornikom Binijem ob sodelovanju deželne odbornice za Finance Zilli. V pričakovanju objave Odloka Predsednika Vlade (DPCM), je odbornik Bini poudaril, da je Dežela FJK zaenkrat krizi namenila 33,5 milijonov €, od katerih bo šel del za okrepitev delovanja Confidijev, del bo namenjen… Read more »

Covid-19: Protokol o varnosti na delovnih mestih: kaj predvideva

14 marca 2020 – novice-nerabitZakonske novice

Kot smo že poročali, so socialni partnerji danes, 14. marca 2020 podpisali protokol namenjen zagotavljanju varnosti na delovnih mestih. Gospodarske dejavnosti se lahko nadaljujejo le pod pogoji, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite oseb na delovnih mestih. Podpisnice se strinjajo o možnosti koriščenja socialnih blažilcev ob zmanjšanju in / ali opustitvi delovne dejavnosti s ciljem, da se podjetjem vseh sektorjev, da uporabljajo te ukrepe in posledično zagotovijo varnost na delovnem mestu.… Read more »

Tags: coronaviruscovid-19koronavirusprotocollo luoghi di lavoroprotocollo luoghi di lavoro

Covid-19: PROTOKOL RAVNANJA NA DELOVNIH MESTIH in NUJNI UKREPI DEŽELE FJK

14 marca 2020 – Novicenovice-nerabitZakonske novice

PROTOKOL RAVNANJA NA DELOVNIM MESTIH Sklenjen je bil protokol ravnanja za omejitev okužb z virusom Covid-19 na delovnih mestih med združenji delodajalcev in sindikati, ki uvaja sistem ravnanja in zaščite, ki ščiti zdravje podjetnikov, sodelavcev, zaposlenih, strank, dobaviteljev in vseh njihovih družin. Vsa podjetja, ki morajo ali so lahko odprta vabimo zato, da se teh pravil držijo. V Uradnem listu Avtonomne Dežele FJK je bil objavljen zakon št. 3/2020, ki… Read more »

Tags: coronaviruscovid19koronavirus

COVID-19: Tovorni promet med Italijo in Slovenijo

13 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Spoštovani člani, obveščamo vas, da je vlada Republike Slovenije uvedla dodatne ukrepe na državni meji z Republiko Slovenijo, ki delno omejujejo tovorni promet na relaciji Italija-Slovenija.   TOVORNI PROMET   Novost je, da je prehod meje za tovorni promet iz Italije v Slovenijo dovoljen samo tistim, ki imajo destinacijo v Republiki Sloveniji.  Za slovenske prevoznike ob izhodu iz države in povratek v Slovenijo ni trenutno predvidenih omejitev. Prejšnja odredba določa, da bo… Read more »

Ukrepi bank, Confidi in digitalne rešitve

13 marca 2020 – IniziativeNewsNotizie fiscaliNovicepobudeZakonske novice

Spoštovani člani, pošiljamo vam informacije v zvezi z ukrepi, ki jih predvideva podaljšanje Kreditnega sporazuma 2019. Zadružna Kraška Banka Trst Gorica nam obenem sporoča, da bo v prihodnih dneh ukrep dodatno okrepljen in o tem vas bomo takoj obvestili. Obenem vam pošiljamo tudi sporočilo o ukrepih Confidija Trst-Gorica in Confidi Imprese FVG. KREDITNI SPORAZUM 2019 ABI (Združenja italijanskih bank) KAKO PREDSTAVIMO VLOGO Za vsa podjetja na italijanskem ozemlju, ki jih… Read more »

COVID-19: OSTANIMO DOMA!

12 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Drage članice in člani, Coronavirus COVID-19 se v Italiji širi z alarmantno hitrostjo. Bolnice in zlasti enote intenzivne nege so na robu kolapsa. Razmere se hitro razvijajo in lahko si predstavljamo, da se bodo pristojne oblasti v kratkem odločile za dodatne omejitve prostega gibanja oseb. V sozvočju z ostalimi stanovskimi združenji bi vam radi svetovali, da takoj prekinete vsako dejavnost in tako zaščitite same sebe, svoje sodelavce in družine pred… Read more »

COVID-19: Odredba o prehodu meje med Slovenijo in Italijo

11 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Spoštovani člani, kot ste verjetno zasledili iz medijev, se razmere na našem ozemlju še zaostrujejo. Zadnje novosti, ki bi nedvomno še dodatno prizadele lokalno gospodarstvo, ki je še tako tesno povezano z delovanjem ob meji, so ukrepi na državni meji z Republiko Slovenijo. Bližnja država se je, s ciljem zajezitve širjenja virusa, odločila za nekatere ukrepe, ki bodo veljali od danes (11.03.20) na mejnih prehodih z Italijo. Na dodatne težave, ki jih bo… Read more »

Koronavirus – specifična stran na portalu SDGZ

10 marca 2020 – NovicepobudeuslugeZakonske novice

🇸🇮

 Vse zadnje novosti o NOVIH ukrepih predvidenih z zadnjim odlokom DPCM z dne 9.3.20 so dostopne na spletni strani 📌 www.sdgz.it/koronavirus-covid-19/……. #coronavirus #corona #virus #koronavirus #covid19 #covid

SMART WORKING

10 marca 2020 – NovicepobudeuslugeZakonske novice

Vsi zaskrbljeno sledimo dogajanjem glede epidemije Koronavirusa. Prizadeto bo tudi gospodarstvo, tako realni kot finančni sektor. Pravo gospodarsko krizo bomo občutili še čez nekaj mesecev, ko se bodo nakopičili zastoji. Predstavniki SDGZ stalno sledijo dogajanjem in so se udeležili vseh deželnih omizjih glede upravljanja krize. Pri Združenju skupaj z javnimi ustanovami ter z našimi bančnimi ustanovami že sledimo vsem možnostim za pomoč članom. V naslednjih dneh in tednih vas bomo sproti… Read more »

Covid-19: praktični napotki

6 marca 2020 – NoviceZakonske novice

8. marca, je predsednik vlade podpisal odlok, ki določa nekatere omejitve namenjene preprečitvi in omejevanju širitve virusa COVID-19 na celotnem državnem ozemlju. Najpomembnejše novosti so naslednje: spoštovanje varnostne razdalje vsaj enega metra med posamezniki bodisi v medsebojnih stikih kot v vseh obratih odprtih javnosti (trgovski, storitveni, obrtniški, idr.) uvedba možnosti prilagodljivega načina dela (smart working) za vse vrste podjetij začasna prepoved zbiranja in prirejanja javnih dogodkov in prireditev javni obrati, kot so… Read more »

Tags: covid-19covid19

Ukrepi za omejitev okužbe s Covid-19 – Koronavirusom

5 marca 2020 – NoviceZakonske novice

Spoštovani člani, v sodelovanju s specializiranim svetovalnim podjetjem ISAQ SRL, vam pošiljamo nekaj praktičnih napotkov, ki so namenjeni preventivnim ukrepom s ciljem zajezitve širjenja virusa, kot npr.: Splošna informacija zaposlenih, strank in dobaviteljev o morebitnih tveganjih preko informativnih tabel oz. dokumentov Pogostejše umivanje rok in izobešanje informativnih tabel v straniščih o načinu umivanja rok Začasna odstranitev z delovnega mesta oseb z znaki okužbe do njihove ozdravitve Uporaba dozirnika z alkoholnim… Read more »

Tags: coronaviruscovid-19

Koronavirus – COVID-19: ukrepi za gospodarstvo

4 marca 2020 – NovicepobudeZakonske novice

TRENUTNO STANJE IN PREDVIDENI UKREPI ZA GOSPODARSTVO V torek 25. februarja in v ponedeljek, 2. marca so se predstavniki Združenja udeležili srečanj, katera sta v Trstu in Vidmu sklicala predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga ter odbornik za gospodarstvo in turizem Avtonomne dežele FJK Sergio Emidio Bini po pojavu koronavirusa Covid-19. Predstavnikom stanovskih organizacij so orisali situacijo na ozemlju, organizacije pa so predstavile zahteve gospodarskih subjektov. Odbornik Bini je orisal ukrepe,… Read more »

PRILOGE

Prefettura UD: http://www.prefettura.it/udine/news/Covid_19_notizie-8760465.htm

coronavirus, corona virus, koronavirus, korona virus, Covid-19, covid19