KONVENCIJA SIAE-SDGZ

Rok za plačilo letne pristojbine SIAE s popustom: 29. februar 2020

SIAE ne namerava povišati tarif za javno predvajanje glasbe in organizacijo glasbenih prireditev skladno s podatki o indeksu cen, ki jih objavlja ISTAT; višina nadomestila se v primerjavi z letom 2019 torej ne bo spremenila.

Opozarjamo vas, da se olajšave, ki jih SIAE prizna gostinskim in drugim obratom včlanjenim v SDGZ, lahko uveljavljajo samo do roka, določenega za letno izplačilo – rok za izplačilo nadomestila za predvajanje glasbe je 29. februar 2020. Po tem roku, do katerega veljajo olajšave, ki jih SIAE priznava gostinskim obratom in drugim lokalom, bodo morali zavezanci plačati nadomestilo brez popustov in z zamudnimi obrestmi.

Upoštevati je treba tudi, da odslej člani ne bodo več mogli izbirati med novim tarifnim modelom, uvedenim leta 2017, ki upošteva obratovalno površino prostorov, in prejšnjim, določenim na podlagi klasifikacije dejavnosti. Od 1. januarja 2020 bodo za vse nove naročnine in za podaljšanje obstoječih naročniških razmerij veljala le nova merila.

Člani, ki tega še niso storili, bodo morali družbi SIAE na lastno odgovornost sporočiti podatke o obratovalni površini prostorov za določitev ustrezne tarife. Uporabniki bodo lahko podatke o površini in druge opcije letne naročnine spreminjali neposredno na portalu, namenjenemu predvajanju glasbe (na spletni strani www.siae.it), ali pri območni izpostavi SIAE.

Nove tarife 2020 vezane na površino

SIAE je že opozoril, da bo ob pomanjkanju drugih podatkov uporabil nove tarife na podlagi spodnje tabele:

Kategorija / Površina (kvadratni metri)
4. kategorija: do 75 m2
3. kategorija: od> 75 m2 do 250 m2
2. kategorija: od> 250 m2 do 500 m2
1. kategorija in luksuzni lokali: nad 500 m2

Popust za člane SDGZ

Člani SDGZ imajo pravico do popusta pri plačilu letne pristojbine SIAE. Za uveljavljanje popusta morajo pristojnemu uradu predložiti (osebno ali preko portala) potrdilo o članstvu, ki ga izdaja SDGZ. Potrdiloje možno prevzeti v tajništvu v Trstu ali na podružnicah ob poravnavi letne članarine za leto 2020, ki znaša 120€.

Okenca SIAE TS-GO-UD