Organizacijska shema

Slovenskega deželnega gospodarskega združenja

Predsedstvo

Robert Frandolič
Deželni predsednik

Predsedniki sindikalnih in pokrajinskih sekcij

Člani predsedstva

Adriano Kovacic
Član predsedstva in predstavnik ZKB Trst Gorica
Roberto Devetak
Član predsedstva
Fabio Pahor
Član predsedstva
Tomaž Petaros
Član predsedstva
Fabrizio Polojaz
Član predsedstva
Peter Sterni
Član predsedstva
Nicola Tenze
Član predsedstva

Nadzorni odbor

Alessandro Rustja
Predsednik nadzornega odbora
Edoardo Ferluga
Nadomestni nadzornik
Andrej Berdon
Nadzornik
Nadia Rupel
Nadomestna nadzornica
Valentina Pahor
Nadzornica

Direkcija

Andrej Šik
Direktor

Pisarna

Borut Sardoč
Tajništvo
Jessica Štoka
Tajništvo
Matteo Feruglio
Tajništvo