Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

Gostinstvo in turizem

Gostinstvo in turizem

Gostinska sekcija SDGZ združuje podjetja, ki se nudijo gostinske storitve, prenocitve in druge turistične storitve. Tako je v sklopu sekcije več kategorij: gostilne, restavracije, bari in pub-i, picerije, hoteli, penzioni in turistične agencije.

Dejavnosti in pobude sekcije zadevajo predvsem promocijo (ena izmed najbolj zanimivih in uspelih pobud je Cesta Terana v sodelovanju s tržaško Pokrajino), izobraževanje (kuharski in marketinški ter tečaji za higienske norme HACCP), institucionalno sodelovanje z raznimi javnimi upravami (Občine, Pokrajine in Dežela FJK) in gostinskimi ter turističnimi ustanovami (AIAT, Promotrieste, CAT – Consorzio albergatori Trieste, idr.) ter klasično turistično promocijo s paketi, tematskimi večeri, posebnimi ponudbami (T for you), idr.

Nekateri člani sekcije so tudi v imenu SDGZ vključeni v razne komisije in odbore, ki delujejo na gostinskem področju. Sekcija nudi tudi sindikalno asistenco in pravno svetovanje za odnose z osebjem ter tehnično pomoč za pridobivanje javnih sredstev in prispevkov iz deželnih in državnih skladov ter skladov EU.

Presidente della sezione: PAOLA ŽIVIC
Segretaria: KATJA FABRIZI